Her er Olimbs nye talerør

Irene Fossen (44) blir Olimbs nye talerør ut til offentlige og private aktører i vann- og avløpsbransjen. Olimb er først i landet i sin bransje som oppretter en stilling som kommunikasjonssjef. Nå skal budskapet om gravefrie- og rivningsfrie rørfornyingsmetoder ut i «alle kanaler».
Av Odd Borgestrand 23. januar 2018

Bildet: Olimb er først i landet i sin bransje som oppretter en stilling som kommunikasjonsjef. Nå skal budskapet om gravefrie- og rivningsfrie rørfornyingsmetoder ut i «alle kanaler», sier selskapets kommunikasjonsjef, Irene Fossen Foto: Odd Borgestrand

Irene har en svært allsidig yrkesbakgrunn. Lenge ønsket hun seg inn i det grafiske yrket samtidig som hun også var nysgjerrig på språk, markedsføring og kommunikasjon. Etter et år med reklameskole i Oslo gikk turen til Halden og høgskolestudier i merkantil fransk og internasjonal handel.  Det medførte også seks måneders opphold i Sør-Frankrike og praksisplass i et kommunikasjons- og reklamebyrå.  Med eksamenspapirer i hånd fikk Irene sin første jobb i firmaet Plastarmatur AS på Langøya i Fredrikstad 1996. I de drøyt 20 årene som er gått siden den gang har hun sikret seg allsidig yrkesbakgrunn innen markedsføring og kommunikasjon. Blant arbeidsgiverne kan vi nevne teknologibedriften Ask Proxima InFocus og Brynild Gruppen i Fredrikstad.

Digital markedsføring
I 2009 gikk turen gikk videre til Infotjenester i Sarpsborg, der Irene jobbet med tradisjonell og digital markedsføring i sju år. Drevet av et ønske om å lære mer om innholdsproduksjon for digitale kanaler takket hun ja til jobb som redaktør og tekstforfatter i det digitale markedsføringsbyrået MarkedsPartner, som har spesialisert seg på å synliggjøre sine kunder på nett. Irene fant seg imidlertid ikke helt til rette som konsulent og savnet det å jobbe i et helhetsperspektiv med markedskommunikasjon for et selskap.
Da stillingen som kommunikasjonsjef hos Olimb dukket opp fattet Irene umiddelbar interesse og la inn en solid søknad.

Lang reise
44 åringen, som er samboer og har to barn, er bosatt på Trosvik i Fredrikstad. Dialekten røper at hun kommer vestfra, men Førde-dialekten er blitt svært avslipt etter drøyt 20 år i Østfold.
-Jeg har vært på en lang reise fra tradisjonell til digital markedsføring. I tillegg er jeg glad i å skrive, og jeg så for meg at jeg her kunne bruke min kompetanse i en strategisk og operativ stilling.
Jeg ønsker å bidra til at Olimb kan nå fram til et enda større publikum gjennom tekst og bilder, spesielt på digitale plattformer. Mitt ønske er å gjøre Olimb til den mest synlige aktøren i markedet og beholde posisjonen som markedsleder.
Jeg håper samtidig å bidra til god internkommunikasjon. Det er min erfaring at når bedrifter satser på innhold på nett så medfører dette en kompetanseheving også internt i bedriften.  Vi skal bruke mange ulike kanaler for å nå ut med vårt eget budskap i tillegg til viktig og nyttig innhold for hele VA-bransjen, slår Irene Fossen fast.

Tett samarbeid med markedssjef
Peer-Christian Nordby, med over 30 år hos Olimb, fortsetter i stillingen som markedssjef. Han vil være den faglig kompetente personen som representerer Olimb ute i markedet og i ulike organisasjoner, råd og utvalg.  Det betyr et tett samarbeid mellom kommunikasjonsjef og markedssjef, understreker Nordby overfor Rehab Nytt.
-Nå skal Irene få tid på seg til å bli enda bedre kjent med VA-miljøet i Skandinavia, sier Nordby.
Irene innrømmer at det blir en bratt læringskurve, men bransjen er ikke helt ukjent for henne.
I MarkedsPartner ble hun godt kjent blant annet med Varme & Bad-kjeden og fikk innsikt i rørleggerfaget og VA-bransjen. Hun har skrevet flere fagartikler om VA-relaterte temaer og dermed har hun en plattform å bygge videre på, mener Nordby.

Formidle kompetanse
-Min jobb er å formidle Olimbs kompetanse ut i markedet, og med dyktige fagfolk som kilder skal jeg gjøre min del av jobben. Jeg syns det er modig gjort av Olimb å opprette en stilling som kommunikasjonsjef. For min del ser jeg mer på oppgavene enn på stillingstittelen, sier Irene med et smil. Jeg var ikke ute etter en sjefsstilling, men signaleffekten er at vi lever i et informasjonssamfunn.  Her tenker jeg også på oppgaven med rekruttering til en hel bransje som virkelig trenger unge, dyktige medarbeidere som vil være med å forvalte et ledningsnett til hundrevis av milliarder kroner. Olimb kan dette feltet, og dette skal vi fortsatt ha et sterkt eierforhold til. Derfor gleder jeg meg til å bli Olimbs talerør både internt i rørbransjen og ut i samfunnet, sier Irene.