Olimb-veteran i førersetet i RIN

24.08.16: Daglig leder i Olimb Offshore og RIN-veteran, Peer-Christian Nordby, ble valgt til ny leder i Rørinspeksjon Norge under foreningens 22.årsmøte på Holmen Fjordhotell onsdag kveld.
Av admin_olimb 27. august 2016

Bildet: Olimbs Peer-Christian Nordby overtar ledervervet i Rørinspeksjon Norge etter fagsjef for vann og avløp i Skien kommune, Finn Jenssen. 

Dermed takket fagsjef for vann og avløp i Skien kommune, Finn Jenssen, av etter seks år som styreleder.
-Nå var det viktig å gi stafettpinnen videre til en med stå-påvilje utenom det vanlige, og Peer-Christian Nordby er en slik person. Han er en ivrig og engasjert fagmann. Derfor tror jeg han vil gjøre en god jobb også for RIN. Han vet hva han går til. Peer-Christian er en ja-mann og har opparbeidet en enorm tillitt både i eget firma og i vår organisasjon. At Olimb stiller ham til disposisjon er det mange i RIN som setter pris på, sier Finn Jenssen.
Nordby var med å starte foreningen for 22 år siden, og har også hatt ledervervet i ett år tidlig på 2000-tallet.
Med seg i styret får han Marianne Sjåstad fra Glitrevannverket IKS, Per Sigve Henriksen, Søgne Rørservice, Torkild Johnsrud, Ringerike Septikservice, Tove Haugland Udon, Oslo VAV, Reidar Kveine, Bærum kommune, og Trond Alm, Sandnes Transport.

Må styrke kompetansen
Den nyvalgte RIN-lederen er tydelig på at kompetanseheving er oppdrag nummer èn for Rørinpeksjon Norge.
-RIN er nå blitt en stor organisasjon med godt over 100 medlemsbedrifter og kommuner/interkommunale selskaper. Jeg mener det er svært viktig vi makter å tilby faglig gode kurs som gjør operatører i stand til å sikre det norske ledningsnettet.  Stadig flere kommuner og ledningseiere etterspør sertifikater fra RIN når operatører skal utføre oppdrag på ledningsnettet. RIN har dermed fått en viktig og solid posisjon i markedet. Våre sertifikater blir ansett som et kvalitetstempel, og det betyr at vi hele tiden må være oppdatert også på den teknologiske utviklingen, sier Nordby.

Tar pulsen på ledningsettet
De funksjonene RINs medlemmer utfører er viktig med tanke på kvalitetssikring, spesielt av nyanlegg.  Det viser seg at feilprosenten på nyanlegg er skremmende høy, og dersom nye anlegg skal holde i 100-200 år er det helt avgjørende med kvalitet i alle ledd.
-Vi tar pulsen på ledningsnettet hver eneste dag, og det er en svært viktig samfunnsmessig oppgave, understreker Nordby.
Med sin enorme erfaring innen faget ser Nordby at RIN har en rekke viktige oppgaver framover, og Nordby håper han i enda større grad kan sette RIN på kartet innenfor fagfeltene. vann- og avløp.

Holder med seks år
-Nå er det Jobben som fagsjef for vann og avløp i Skien kommune som blir hovedfokuset de neste årene, sier 62 åringen Finn Jenssen som er svært fornøyd med at Peer-Christian Nordby overtar roret i RIN. Jensen kan se tilbake på mange viktige hendelser i RIN i sin leder-periode.
-Det største øyeblikket var vedtaket om iverksetting av forprosjekt for et nasjonalt VA-senteret på Ås, sier han.
-Det øyeblikket jeg husket tilbake med negativ vinkel var Norsk Vanns oppsigelsen av samarbeidsavtalen med RIN. Nå er imidlertid samarbeidet med Norsk Vann og SSTT igjen på skinner, og jeg har stor tro på at dette samarbeidet skal utvikle seg videre. Det er hyggelig at Norsk Vann har forstått at samarbeidslinja med oss i RIN og SSTT er viktig for å få med helheten i VA-Norge, sier Finn Jenssen.