Olimb utvider med glassfiber

Midt i en av Oslos mest trafikkerte gater står Olimb-biler oppstilt på rekke og rad. Totalt 230 meter avløpsledning rehabiliteres fordelt på tre strekk. Det er krevende arbeidsforhold med stor trafikktetthet, men under bakken går et lystog med UV-stråler som herder en ny avløpsledning i glassfiber.
Av Odd Borgestrand 30. juni 2017

Bildet:  Lystoget senkes ned i kummen, og etter kort tid er den 900 mm store glassfiberforingen herdet i en lengde på  120 meter på ett av tre delstrekk som ble rørfornyet i Uelandsgate i Oslo.

Det er 40 år siden Olimb etablerte den første Insituform-foringen i Norge, og det skjedde noen steinkast fra dette anleggsområdet. Foringen «lever i beste velgående» i Ragna Nielsens vei.  Nå utvides en allerede stor verktøykasse med ytterligere spennende produkter.

Glassfiber i betongrør
Glassfiberstrømper fra ulike leverandører er allerede installert i Sarpsborg og Bergen, og denne gang er det tyske Reline Europes produkter som testes ut. Foringen blir trekt inn i det eksisterende betongrøret ved hjelp av en 20 tonns vinsj. Deretter blåses foringen opp for å etablere et UV-lystog inne i foringen. Når foringen er satt under lufttrykk trekkes lystoget gjennom det aktuelle strekket, først for å ta en siste rørinspeksjon med kamera, før selve herdeprosessen starter. Da Rehab Nytt var på plass i Uelandsgate var det et 120 meters langt strekk som ble rehabilitert. Her ble strekket ferdig herdet i løpet av tre timer.

Glassfiberforingen som skal sikre at avløps fellesledningen i Uelandsgate igjen blir tett har en dimensjon på 900 mm. Det er oppdaget utlekking av lekkasje i grunnen flere steder i den sterkt trafikkerte gata, og dette ville selvsagt Oslo VAV ordne opp i.

Utvider verktøykassa
-Det er viktig for oss å ha flere alternativer å spille på, og derfor benytter vi glassfiber som materiale der vi mener dette er godt egnet. Ved å utvide sortimentet kan vi som firma også øke kapasiteten innen rørfornying uten å foreta store investeringer på kjøretøyer og annet utstyr, sier driftssjef Bjørn Mathisen i Olimb Rørfornying.
Den store fordelen med glassfiber-installasjoner er den forholdsvis korte herdetiden, og i tillegg også muligheten for å avvente en installasjon dersom det skulle komme store nedbørsmengder som vil fylle rørene med overvann.
En av utfordringene med glassfiberstrømper er retningsendringer. Med for store retningsendringer vil det være nødvendig å grave seg ned på det aktuelle punktet, dersom det ikke er tilgjengelige kummer. De ulike leverandørene mener de kan levere glassfiberforinger med opptil 20 prosent retningsendring.

Olimb investerer
Etter flere testrunder og andre relevante undersøkelser er driftssjef Bjørn Mathisen klar på at selskapet nå vil investere i utstyr for installasjon med glassfiber både når det gjelder ledningsnett og kummer. Mathisen tror utstyret vil være på plass i løpet av høsten, og egne mannskaper er også under opplæring. Det aktuelle utstyret for Olimb er mobilt. Med den typen utstyr kan rørfornying gjennomføres med ulike terrengutfordringer.  Selve kontroll-konsollen kan enkelt transporteres ut fra en lastebil og plasseres på ulike anleggsområder. Utstyret er kompakt og tar dermed også liten plass, eksempelvis i trange og trafikkerte bygater.

Videre til Gjøvik
Installasjonene i Oslo gikk etter planen, og nå er også en 1000 mm glassfiberforing installert i Gjøvik sentrum. Her ble oppdraget gjennomført som underentreprise for Gjøvik Graveservice.  I forbindelse bedring av forsyningssikkerheten av strøm til Gjøvik ønsket Gjøvik kommune å sanere vann og avløp på deler av strekningen. Arbeidet ble utført samtidig som kabeltraseen ble etablert. Hans Mustads gate er 850 m lang, og i denne gata skal om lag 350 meter med VA-ledninger saneres fordelt på tre strekk.  I Kirkegata var det den eksisterende 1000 mm avløpsledningen som ble rehabilitert med glassfiberstrømpe.