Olimb Anlegg søker trainee anleggsleder NoDig

Olimb Anlegg søker trainee anleggsleder NoDig

Olimb Anlegg AS søker etter en nyutdannet trainee som vil gå en praktisk lærevei i anleggsfaget med spesialisering innen gravefrie metoder (NoDig).

Det nedgravde ledningsnettet i Norge må både fornyes og utvides for å sikre at vann, avløp, strøm og fiber kommer trygt fram dit det skal. Gravefrie metoder (NoDig) kan i mange tilfeller erstatte tradisjonell oppgraving når nye rør skal legges i bakken, og blir stadig mer viktige når store utfordringer i ledningsnettet skal løses smart, effektivt og miljøvennlig.

NoDig-bransjen vil trenge mange nye hoder og hender som kan håndtere den økte etterspørselen etter gravefrie metoder. Det gjelder også oss i Olimb Anlegg. Vi er den eldste NoDig-aktøren i Norge, med spesialisering på å bore traseer i fjell og løse masser for fremføring av nye rør. Våre metoder omfatter styrt boring, hammerboring, tunellering, fjellboring og rørpressing.

Vi har vår base i Råde (Østfold) og utfører oppdrag for både offentlige og private oppdragsgivere over hele landet.

Nå har vi en unik mulighet for en nyutdannet innenfor bygg-/anlegg/VA-teknikk som vil gå et praktisk trainee-program mot en rolle som anleggsleder med NoDig-spesialisering.

Om stillingen

 • Trainee-program over 12-18 måneder* som gir deg inngående kjennskap til våre boremetoder, maskiner/utstyr og praktisk gjennomføring av anleggsprosjekter fra planlegging til overlevering.
 • Du får delta aktivt i pågående anleggsprosjekter som kan være hvor som helst i landet, og må derfor påberegne mye reising, spesielt i programmets første måneder.
 • I løpet av trainee-programmet får du også ta del i administrative oppgaver knyttet til kalkulasjon, tilbudsutarbeidelse, ressursplanlegging, prosjektøkonomi, HMS og kvalitetsstyring med mer.
 • Du blir aktivt inkludert vår daglige drift og får faglig og personlig oppfølging av en dedikert «mentor» i bedriften.

* Trainee-programmets starttidspunkt og varighet blir avtalt nærmere med aktuelle kandidater.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fullført høyere utdanning innen bygg-/anleggsfag/VA-teknikk (byggingeniør eller fagskoleingeniør anlegg)
 • Ikke krav til arbeidserfaring
 • Fordel med faglig eller praktisk kjennskap til vann- og avløpsfag, miljøfag eller anleggsfag
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, nysgjerrig og lærevillig
 • Du samarbeider godt med andre og er tydelig og klar i din måte å kommunisere på
 • Du er initiativrik, hjelpsom og ikke redd for å ta i et tak

Som trainee har du mye ansvar for egen utvikling, så det er viktig at du trives med å utfordre deg selv og andre. Vi er et lite firma med tett dialog, og du blir en viktig og synlig del av vårt arbeidsmiljø.

Vi heier på et større mangfold i en mannsdominert bransje i framtiden, og oppfordrer kvinner spesielt til å søke på stillingen.

Vi tilbyr

 • Svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et miljø med høy faglig kompetanse, lav takhøyde og trivelige, uformelle kolleger.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode velferds- og forsikringsordninger.

Vi kan love varierte arbeidsdager og spennende utfordringer i et solid selskap som alltid søker nye løsninger og nye metoder innenfor sin nisje.

Interessert i å søke?

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg! Send oss din CV og et kort motivasjonsbrev der du skriver litt om:

 • Hvem du er som person
 • Hvorfor du har valgt å utdanne deg innen bygg/anlegg og eventuelt VA-teknikk
 • Hva som motiverer deg for å søke på nettopp dette trainee-programmet som innebærer en nisjespesialisering innen NoDig-løsninger
 • Hva du ser for deg at du vil bruke kunnskapen og erfaringen til senere i livet

Send til: jobb@olimb.no 

Alternativt: Bruk søknadsfunksjonen i annonsen på Finn (aktiv til 15.07)

Søknadsfrist

Siste frist for å søke stillingen er søndag 1. august. Vi vurderer søknader løpende og kan ønske å snakke med noen kandidater også før fristen er ute.

Spørsmål?

Kontakt Øystein Olimb på telefon 900 98 510 eller e-post oystein.olimb@olimb.no

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe som anleggsleder i Olimb Anlegg?

Bli med Kristian August på et «typisk» NoDig-oppdrag:

Anleggsvirksomheten Kristian Olimb AS ble etablert i 1957. Selskapet har alltid ligget i front med metoder, utstyr og produkter som kan redusere behovet for å grave, og er den største og eldste aktøren innen gravefrie metoder (NoDig) i Norge. I dag er virksomheten organisert i to selvstendige selskaper; Olimb Rørfornying AS og Olimb Anlegg AS.

Olimb Anlegg AS er et 100 % familieeid selskap med cirka 30 ansatte. Vi har spesialisert oss på å bore og trykke traséer for nye rør der graving ikke er mulig eller ønskelig, og har maskiner og utstyr som forserer alle typer grunnforhold. Vår spisskompetanse er på retningsstyrt boring, hammerboring, tunellering og rørpressing. Vi utfører oppdrag over hele landet, både som hoved- og underentreprenør. Hovedvekten av prosjektene vi utfører er knyttet til regional VA og infrastruktur.