Hva kan vi hjelpe deg med?

Avløp

Rør gror igjen
Erfaringsmessig er det ikke lett å si hva som skaper et tilbakeslag i rør, men det som er sikkert er at avløpsledninger gror igjen over tid. Dette kan da være snakk om avleiringer av fett, såpe, hår og rust eller at gjenstander blir kastet i avløpet.

Når rør blir tett spyles ledningen opp og det foretas en kamerakontroll. Det er sjelden det oppstår et tett rør uten at det finnes skader eller svakheter på røret. Det fremkommer gjerne av rørinspeksjonen  at røret har en svakhet, som for eksempel at røret er delvis klemt inn eller det har oppstått glipper i en skjøt. Når kameraet sjekker tilstanden er røret spylt rent, og vi vet ikke om det er ”naturlige forekomster i kloakkrør” som har tettet seg, eller om prosessen er fremskyndet av at for eksempel fremmedlegemer er puttet i do.

Mange kommuner har problemer med kvaliteten på ledningsnettet i form av lekkasjer. Lekkasjeprosenten varierer svært mye: Noen vannverk har under 10 % lekkasje, mens andre har over 60 %. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 %, noe som er veldig høyt sammenlignet med andre europeiske land som har helt ned mot 8 %.

Rørinspeksjon er en metode for innvendig kontroll av gamle og nye vann- og avløpsledninger. Rørinspeksjon benyttes også til alle typer rør innen industri, offshore, kommunal, fjernvarme og private rørledninger.
I forbindelse med rehabilitering eller rørfornying er dette det beste verktøyet for en tilstandskontroll  før et ledningsstrekk skal fornyes.
Ved rørinspeksjonsoppdrag skal det benyttes operatører med gyldig operatørbevis utstedt av Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge (RIN).

Olimb utførte den første rørfornying i 1977 i Oslo. Dette røret fungerer utmerket den dag i dag. Siden den gang har Olimb rørfornyet nesten 1 million meter offentlige rør.
Olimb er det eneste selskapet som med egne mannskap og eget utstyr kan utføre rørfornying i dimensjoner opp til 2,2 meter i diameter. Våre operatører er anerkjent i kommune-Norge for sin lange erfaring og høye kompetanse. En egen avdeling for produktutvikling gjør at vi kan utføre stadig mer avanserte installasjoner.

Vann

I de aller fleste tilfellene skyldes dette forhold på det private ledningsnettet fra kommunens hovedledning og inn til huset (stikkledningen). Hvis trykket på hovedledningsnettet er normalt, bør huseiere undersøke mulige årsaker i eget distribusjonssystem. Årsaken kan for eksempel være lekkasje på stikkledningen, gjengrodd anboring/påkoblingspunkt, gjengrodd stikkledning (galvanisert rør). Normalt vil kommunen i slike tilfeller be huseier å kontakte privat rørlegger/lekkasjesøkingsfirma for å undersøke nærmere og eventuelt gjennomføre tiltak. Redusert vanntrykk over tid kan også skyldes gjentetting av siler i husets vannkraner. Det er da nødvendig å skru opp kranene og få renset silene for belegg.

Mange kommuner har problemer med kvaliteten på ledningsnettet i form av lekkasjer. Lekkasjeprosenten varierer svært mye: Noen vannverk har under 10 % lekkasje, mens andre har over 60 %. Gjennomsnittlig lekkasje i norsk vannforsyning er 32 %, noe som er veldig høyt sammenlignet med andre europeiske land som har helt ned mot 8 %. Lekkasjer forekommer både i det kommunale ledningsnettet og i de private stikkledningene til huseiere. Ettersom man mange steder har overskudd av vann har ikke lekkasjene hittil blitt vurdert som kritiske ut fra et vannressurssynspunkt. De representerer imidlertid en betydelig belastning på økonomi og miljø.

Rørinspeksjon er en metode for innvendig kontroll av gamle og nye vann- og avløpsledninger. Rørinspeksjon benyttes også til alle typer rør innen industri, offshore, kommunal, fjernvarme og private rørledninger.
I forbindelse med rehabilitering eller rørfornying er dette det beste verktøyet for en tilstandskontroll  før et ledningsstrekk skal fornyes.
Ved rørinspeksjonsoppdrag skal det benyttes operatører med gyldig operatørbevis utstedt av Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge (RIN).

Olimb utførte den første rørfornying i 1977 i Oslo. Dette røret fungerer utmerket den dag i dag. Siden den gang har Olimb rørfornyet nesten 1 million meter offentlige rør.
Olimb er det eneste selskapet som med egne mannskap og utstyr kan rørfornying i dimensjoner opp til 1,5 meter i diameter. Våre operatører er i kommune Norge, anerkjent for sin lange erfaring og høye kompetanse.
Egen avdeling for produktutvikling gjør at vi kan utføre stadig mer avanserte installasjoner.

Kabler og fjernvarme

– Fjernvarme er en viktig del av energisystemet og bidrar med verdifull fleksibilitet. I forbindelse med energimeldinga som regjeringa la fram i 2016, ble det foreslått nye grep for å få samarbeidet mellom kommunene og fjernvarmeselskapa til å fungere enda bedre. Olimb har utviklet metoder for fornying av fjernvarmerør som lekker.  Flere prosjekter er gjennomført i Sverige. Kontakt oss for mer informasjon om disse prosjektene.

Styrt boring egner seg godt også for framføring av kabler, gjerne kombinert med ledningsnett. Kontakt oss om dette, så kan vi sammen finne fram til den beste løsningen.

Har du noen spørsmål?

Brosjyrer

Brosjyrer og håndbøker

Referanser

Større fokus på fornying av kummer

-Vi har alltid hatt fokus på fornying av kummer, og sett på kummer som en del av det totale ledningsnettet. Kumrenovering har lenge vært et glemt kapittel hos kommuner og interkommunale selskaper, men nå har dette endret seg.

SSTT og Olimb inviterer til Ullensaker

04.11.16: SSTT, Ullensaker kommune og Olimb Anlegg AS inviterer til tematreff med fokus på mikrotunnelering med åpen front og styrt boring. Dette skjer på Kløfta tirsdag 15. november med frammøte ved Kløfta IL klubbhus på Holmsmoen kl. 09.30.

Nok en norsk Olimb-rekord i Bergen

24.06.16:Det ble en verdig avslutning på en fireårig rammeavtale med Bergen kommune da Olimb Rørfornying i en 12 dagers periode nå i juni monterte totalt 596 meter med en 1000 mm strømpeforing. Oppdraget ble delt opp i fire etapper, hvorav den lengste var på 238 meter.