Ny rigg for hammerboring tatt i bruk

07.05.15: Så er den tatt i bruk, Olimb Anleggs spesialkonstruerte «råtass» av en borerigg for hammerboring.  Nå går riggen for fullt med boring både i fjell og noe løsmasser rett ved innfartsveien til Moss.
Av Odd Borgestrand 7. mai 2015

På oppdrag fra Sarpsborg Park & Anlegg får den nye riggen testet seg ut på et borestrekk på 91 meter med en diameter på 600 mm, opplyser driftssjef Øystein Olimb.

Stort prosjekt
Oppdraget er en del av Statkraft Varme sitt store prosjekt med nye fjernvarmerør gjennom Moss sentrum og ut til Jeløy, en strekning på totalt ni kilometer.  Fram til 2016 skal Statkraft Varme bygge sammen dagens fjernvarmeanlegg i Mosseporten med fjernvarmeanlegget på Lantmännen og fjernvarmeanlegget på Jeløy hvor energien dag produseres i en lokal varmesentral.
Alle de tre anleggene, som Statkraft Varme fra før eier, skal kobles sammen i et felles fjernvarmenett med en ny stor biobrensel-varmesentral som nå er under bygging i Årvoll næringspark i Rygge.
Når anleggene tas i bruk i 2016 vil energiproduksjonen kunne dobles fra dagens 20 GWh til 40 GWh. De samlede investeringene på nett og ny varmesentral i Rygge, er stipulert til på 200 millioner kroner.

Utvidet kapasitet
Operatørene Kurt Arve Bøyum og Harald Wiersholm er satt på oppgaven med det første boreoppdraget for den nye boreriggen, og Kurt Arve Bøyum er overfor Rehab Nytt tydelig på at han og kollega Wiersholm har god kontroll på dette prosjektet, – selv med en helt ny rigg.
Med den nye boreriggen er borediameteren nå utvidet fra Ø609 til Ø813 mm for boring med casing rør, (varerør) i blandede masser.
-Vi kan også kjøre opp mot Ø850 mm i fast fjell, uten casing-rør, forklarer prosjektleder Arne Valle.
Riggen vil i hovedsak bli benyttet for de litt større dimensjonene fra Ø400 millimeter og opp til Ø850mm, men også for pilotboringer på Ø165mm.
Kapasitetsmessig er det snakk om en dobling i styrke. Rotasjonskreftene i den nye riggen er doblet og trykkreftene er økt med 50-60 prosent.

-Den store fordelen er at vi nå har mer kapasitet og en borerigg ekstra. Det er betryggende å ha reservekapasitet, når man starter på prosjekter. Denne nye boreriggen vil ha kraft og kapasitet nok til å utføre borestrekk med lengder opp mot 600 – 700 meter på mindre dimensjoner. På større dimensjoner vil mulig det være muligheter opp mot 4- 500 meter. Men, det er alltid viktig å huske at det i tillegg er grunnforholdene som også er avgjørende for gjennomføringen, mener prosjektlederen i Olimb Anlegg.

Fjernvarme og kraftverk
Et viktig marked for den nye riggen blir boring i kombinasjonsmasser eller fjell, for etablering av store fjernvarmerør, og det er nettopp det som nå skjer i Moss.
-Ved å øke dimensjonen opp til Ø711mm på casing rør, vil dette bli en viktig standard for utbyggere av fjernvarme. I tillegg til fjernvarme er det også etterspørsel i forbindelse med etablering av private vann kraftverk.
Det er først og fremst kommuner, entreprenører og kraftselskaper som utgjør majoriteten av kunder innen segmentet hammerboring. Men også private lokale utbyggere har behov for Olimbs tjenester i forbindelse med etablering av vann og avløpsanlegg i bolig- eller industrifelt. Statens Vegvesen og Jernbaneverket er også viktige kunder ved kryssing under vei eller jernbane og nå gleder vi oss til å betjene markedet med en betydelig økt kapasitet, sier Valle.