Ny fullskala-test for Statoil

08.03.10 I et pukkverk utenfor Moss fikk Statoil svaret på at Olimb er i stand til å fornye rør på Gullfaks A og C-plattformene når rørene fra skaftet og ut i lagringstankene skal benyttes til frakt av produsert vann.
Av admin_olimb 10. november 2011

Statoil ønsker å sikre totalt 16 rør på Gullfaks A og C plattformene i dimensjoner på 16 ” og 18”.

Olimb har fått forespørsel om å rehabilitere disse rørene fra skaftet til lagringsceller som ligger på utsiden av skaftet.Med en så spesiell potensiell ordre valgte driftsleder for utvikling hos Olimb, Rolf Dalby, å gjennomføre en fullskala-test i Skolt Pukkverk. Her kunne stålrørene boltes fast i loddrett fjell og testen ble dermed så reell som overhode mulig.Komplisert rør
Dalby valgte bevisst også det mest kompliserte røret for Olimbs fullskala-test. Spørsmålet var om det lot seg gjennomføre å fornye et så komplisert strekk med en epoxy-foring.
Det aktuelle røret, som var en nøyaktig kopi av Gullfaks-røret starter med tre 90 graders bend før det går 13,5 meter loddrett opp. Der kommer et nytt 90 graders bend etterfulgt av et 60 graders bend. Totallengden på dette røret er 80 meter, forklarer Rolf Dalby.Mange bend
-For oss var det viktig å gjennomføre en fullskalatest der alle rør og bend er i henhold til tegning.
Vi har lang erfaring med rørfornying, men det er første gang vi har kjørt en foring med så mange krevende retningsendringer i denne lengden..
Det var også viktig å undersøke hvordan foringen strakk seg, hvilket trykk vi måtte benytte og hvilken hastighet som var den optimale for innføringen av foringen. For oss var det helt avgjørende å innhente denne informasjonen og erfaringen før vi eventuelt reiser ut på plattformene for å gjennomføre oppdraget, forklarer Dalby.

Statoil ville på sin side forsikre seg om at stålrørene kan benyttes ved overgang fra olje til produsert vann.  Hensikten er å skape et beskyttende belegg mot sjøvannet i røret, forklarer Dalby.
Det er dermed ikke snakk om noe styrkeforbedring, og under testen benyttet Olimb en 7,5millimeter epoxyforing som tåler høye temperaturer.
Utfordringen for oss er selve bearbeidelsestiden. Vi må benytte en epoxy som er best egnet for dette oppdraget. Det ble også kjørt med blind ende og strekkevnen ble også nøye kontrollert, og den holdt seg godt innenfor de rammer som ble satt, sier en fornøyd utviklingsleder.

Statoil var representert
med fire observatører i pukkverket, og testen gikk helt etter planen. Det eneste usikre som gjenstår nå er valg av epoxy-type. Vi har imidlertid en meget god leverandør og sammen skal vi finne den optimale typen for dette oppdraget, sier Dalby.
Generelt har epoxy den seighet og friksjon som egner seg godt for denne typen oppdrag.

Statoil skal nå undersøke
at foringene har lagt seg slik de ønsker i ytterkant og innerkant i de mange bendene.
-Når Statoil har foretatt sin inspeksjon blir det et felles oppsummeringsmøte der vi diskuterer et eventuelt videre samarbeid for å løse utfordringene på Gullfaks A og C-plattformene.

–Vi vet nå at vi er i stand til å utføre oppdraget, og så er det opp til Statoil å bestemme seg for om- og når de vil gjennomføre rørfornyingen.
Statoil har et håp om at rørledningene skal holde fram mot 2030, og da håper vi at en rørfornying kan utføres i løpet av 2010 eller 2011, sier Dalby til slutt.