Norges største på plass under fylkesvei 247

På oppdrag fra Mesta og Statens Vegvesen utfører Olimb i disse dager til sammen fire monteringer av strømpe i stikkrenner av typen svalbardrør under fylkesvei på Averøy og i Aure. Diameteren på rørene er hele 2 meter. Det er det største som noen gang er montert i Norge med denne metoden.
Av Irene Fossen 9. mars 2018
Rørfornying stikkrenner

Bildet: Strømpene som Olimb bruker i rørfornying av stikkrenner på Averøy og i Aure er to meter i diameter. Det er det største som noen gang er montert i Norge med denne metoden. Foto: Eirik Heen.

Olimb har tidligere montert flere store strømper i dimensjoner fra 1600mm og nedover, blant annet rekordinstallasjonen på Justvik utenfor Kristiansand i februar 2017. Nå er det imidlertid Averøy kommune på Nordmøre som kan skryte av å være først ute med ny rekord på rørfornying i Norge – med hele 2000mm i diameter!

Rørfornying av stikkrenner
Vann over vei som følge av store nedbørsmengder og avrenning fra fjellsider er en alvorlig utfordring mange steder i Norge. I mange tilfeller skyldes problemene tette stikkrenner og gjennomrustede stålrør, såkalte «svalbardrør». Når stikkrenner blir gamle og dårlige kan deler av rørveggen eller bunnen bli tært bort og medføre utvasking av omfyllingsmasser med fare for kollaps av veien.

Tradisjonelt blir utdaterte rør i stikkrenner gravd opp og byttet ut, med de ulemper dette medfører for folk og ferdsel mens arbeidet pågår. Ikke alle er klar over at det finnes et gravefritt alternativ. Det visste imidlertid prosjektansvarlig i Mesta, som har oppdraget med utbedringer av fylkesveiene på Averøy og Aure for Statens Vegvesen.

Rørfornying stikkrenne
Rørfornying av stikkrenner skjer inni eksisterende rør mens trafikken går normalt på veien over.

Stikkrenner kan nemlig fornyes inni eksisterende rør mens trafikken går normalt på veien. For de som bor og ferdes på vei i kystkommunene på Nordmøre er dette godt nytt, for fylkesveiene er viktige livsnerver her. Det nye røret får tilnærmet samme innvendige diameter som det gamle, og ledningens kapasitet opprettholdes. Røret blir dimensjonert og produsert i henhold til de belastningene det blir utsatt for, med en forventet levetid på minst 100 år.

Skandinavisk profflag
Olimb var en av aktørene som ble bedt om å gi tilbud på rørfornying av fire gamle svalbardrør, og vant oppdraget som underentreprenør for Mesta i prosjektet. Strømpeforingen på hele 2 meter i diameter ble bestilt fra Olimb Rørfornying sitt morselskap i Danmark, Per Aarsleff, og ankom Nordmøre med bil kvelden før første installasjon. Lengdene på de fire strømpeforingene varierer fra 22 til 30 meter.

Forberedelser er alfa og omega når en jobb av denne dimensjonen skal gjøres. Monteringene på Averøy og i Aure har vært planlagt i lang tid og ned til minste detalj, i et samarbeidprosjekt mellom Olimb og Aarsleff. Mannskapet som skal gjennomføre de store installasjonene består av to operatører fra Aarsleff Sverige og tre mann fra Olimb Rørfornying. Alle med tung erfaring og kompetanse fra rørfornying i store formater.

Samarbeid om rørfornying
Skandinavisk profflag fra norske Olimb og Aarsleff Sverige på plass på Mork. Fra venstre: Jørgen Gustafsson, Christer Røstad, Knut Theodorsen, Lennart Melby og Mikael Karlsson. Foto: Eirik Heen.

Driftssjef i Olimb Rørfornying, Bjørn Mathisen, er stolt av det skandinaviske profflaget som er på plass på Nordmøre. Mannskapet har vært involvert i alle forberedelser, og har også vært på stedet tidligere for å vurdere og gjøre seg kjent med forholdene. Medvirkning er en viktig forutsetning for at teamet skal lykkes, forteller Mathisen.

Første gigantstrømpe på plass

Ferdig montert stikkrenne
Ferdig montert: Rørstrømpen blir blåst opp inni stikkrennen og herdet. Sluttresultatet er et nytt rør inni det gamle.

Det svensk-norske teamet beviste at de er både proffe og godt forberedt. Med gode tilretteleggelser fra Mesta rundt anleggsplass på Mork på Averøy, fulgte rørfornyingsprosjektet alle planlagte faser, og monteringen av den første av landets hittil største strømpeforinger var en suksess på alle måter.

En liten kilometer unna avslutter teamet i skrivende stund en tilsvarende installasjon under fylkesvei 247. Innen påske skal ytterligere to stikkrenner bli gode som nye mellom bakkar og berg utmed havet, henholdsvis under fylkesvei 682 ved Foldfjorden og fylkesvei 364 ved Årvågen, begge i Tustna i Aure kommune.