NoDig-konferansen 2018: Ja til mer «dating» i bransjen!

Dialog og samarbeid mellom ledningseiere, rådgivende og leverandører var den røde tråden gjennom SSTT sin årskonferanse 2018. Mer «dating» og samspill mellom aktørene kan gi fruktbare ideer og samarbeid!
Av Irene Fossen 7. mai 2018
NoDig-konferansen 2018

Bildet: Dialog i innkjøp var et viktig tema på NoDig-konferansen 2018. Her fra en paneldebatt om kontraktsformer, hvor både oppdragsgivere, konsulenter og entreprenører deltok. Foto: Irene Fossen.

Manglende kompetanse til å gjennomføre alternative prosjekter og anskaffelser er en vanlig årsak til at offentlige ledningseiere ikke vurderer NoDig-metoder ved fornyelse av vann og avløp, spesielt i små og mellomstore kommuner. Dette valgte SSTT å sette på agendaen i årets NoDig-konferanse som ble arrangert 2. og 3. mai på Lillestrøm, under tema Smarte innkjøp, smart ledningsfornyelse.

Blant de nærmere 200 deltakerne på arrangementet var både kommuner og andre ledningseiere, konsulenter, produsenter og entreprenører representert. Fra de sistnevnte gruppene var også flere utstillere.

Speed-dating og HelpDesk

Speed dating på NoDig 2018.
Organisert «speed dating» mellom konferansedeltakere og utstillere. Syv utstillere fikk 10 minutter hver til å presentere sine tjenester og svare på spørsmål.

Det manglet ikke på muligheter for de som ønsket dialog og informasjon rundt NoDig. I et innholdsrikt program var det gjort god plass til pauser med mingling og standbesøk, og på slutten av første dag ble det gjennomført halvannen time med organisert «speed dating» mellom konferansedeltakere og utstillere. Alle deltakerne ble delt inn i grupper og besøkte til sammen syv utstillere, som fikk 10 minutter hver til å presentere sine tjenester og svare på spørsmål.

I tillegg hadde SSTT en egen HelpDesk, hvor deltakerne kunne få gratis NoDig-rådgivning fra et panel bestående av erfarne rådgivere, entreprenører og ledningseiere. Rådgivningsstanden var åpen begge konferansedager, og mange benyttet seg av anledningen til å diskutere metoder, prosjekter og anskaffelser med noen av de beste fagpersonene innen NoDig i Norge og Sverige.

Våge å prøve noe nytt
Til grunn for oppfordringen om mer dialog og møter mellom aktørene ligger et behov for å tenke nytt og prøve nye ting. Være seg nye rehabiliteringsmetoder, nye samarbeidsmodeller, nye anskaffelses- og kontraktsformer. Når kommuner og offentlige ledningseiere ikke vurderer alternative prosjekter og anskaffelser, kan det skyldes mange ting. For lite kunnskap om NoDig-metoder og «gamle vaner» i anbudsutarbeidelse må ta en stor del av skylden.

Ifølge Harald Aas i Innovative anskaffelser er det alt for mange offentlige innkjøpere som etterspør gårsdagens løsninger. Hans oppfordring til ledningseiere på NoDig-konferansen var å bli flinkere på å beskrive selve behovet, og la leverandørene komme med beskrivelser av løsningene som dekker behovet best. Han oppfordret også til å droppe diskriminerende kvalifikasjonskrav som kan komme i veien for innovasjon, for eksempel å kreve at leverandører har utført tilsvarende prosjekt flere ganger tidligere.

Fra krevende regneark til case-beskrivelser
At innkjøpere ofte kjører seg litt fast i utarbeidelse av anbud og kontrakter kunne representanter fra både bestiller- og leverandørsiden bekrefte i et erfaringscase fra Øvre Eiker kommune. Innkjøpskontoret i kommunen gikk fra å bruke kompliserte og detaljerte regneark som skulle beskrive løsningen i enhetspriser, til casebaserte forespørsler som vektet oppdragsforståelse nesten like tungt som pris. Svein Rune Myhre fra Olimb og Charlotte Løvstad i Pipeline bekreftet at de som leverandører har gode erfaringer med case-modellen i Øvre Eiker. Tilbud basert på oppdragsgivers behov og utfordringer vil i de aller fleste tilfeller gi langt bedre løsninger enn de som tilbys i «regnearkmodellen».

«Dating» i offentlige anskaffelser?
Det krever mot og risikovilje hos offentlige innkjøpere å velge nye måter. I tillegg er det forskrifter og konkurranseregler som skal følges. Hva sier egentlig reglene om møter og dialog mellom oppdragsgiver og leverandører i offentlige anskaffelser?

Advokat i Sync, Marianne H. Dagsten, tok for seg reglene etter forsyningsforskriften. Hennes konklusjon var klar og tydelig: Gode og effektive anskaffelser forutsetter at partene snakker sammen! Oppdragsgivere kan ha dialog med ulike leverandører i anskaffelsesprosesser uten at det er i konflikt med forskriften, så lenge det ikke vrides til leverandørs fordel i valget. Oppfordringen også fra Dagsten til innkjøperne var derfor å ta imot leverandørene og diskutere alternativer.

Innovativt samspill i Tromsø
En som virkelig har sett nytten og verdien i å avvike fra tradisjonelle anbudsutlysninger og «date» leverandører i jakten etter den beste og mest innovative løsningen, er Jan Stenersen, tidligere plan- og utviklingsleder i Tromsø kommune, nå VA-ingeniør i eget selskap. Han delte sine erfaringer fra et prosjekt hvor Tromsø kommune i forkant av en anbudsutlysning inviterte aktuelle leverandører til én til én-møter om utfordringen, som er å tette et nytt høydebasseng som lekker. I prosessen har beslutningskompetanse vært det viktigste, og oppdragsgiver har vært helt åpen for å vurdere alle typer løsninger. Her kan du lese mer om de spennende erfaringene og valgene til Jan Stenersen og Tromsø kommune.

Finne nye metoder sammen
Fornyingsbehovet innen vann og avløp er som kjent på overtid, og Norge er slett ikke alene om disse utfordringene. Status fra henholdsvis Norsk Vann og Svenskt Vatn på konferansen understreket dette. Mens vi i Norge så vidt har kommet i gang med å øke takten, har det i vårt broderland gått feil vei. Reinvesteringene i eksisterende VA har faktisk sunket årlig siden 2012, hovedsakelig på grunn av at investeringer går til nye prosjekter i stedet.

-En uendelig prosess, sa Kenth Olsson i Stocholm Vatten och Avfall (SOVA) om fornyelse av ledningsnettet i Stockholm. 300 mil med gamle VA-rør i ulike materialer og kombinasjoner som trenger både rehabilitering og økt kapasitet. Hans store NoDig-drøm er en gravefri og kostnadseffektiv teknikk som fornyer og oppdimensjonerer gamle rør på samme tid. I sitt innlegg på konferansen delte han erfaringer fra et utviklingsprosjekt i samarbeid med entreprenør om utvikling av en slik metode.

Les også fra NoDig-programmet 2018: Gravefrie byer i 2050 – fakta eller fiksjon?

Dialog øker fornyingstakten
Heller ikke på NoDig 2018 fikk vi fasit på alle VA-utfordringene, men oppsummeringen fra konferansen er at mer dialog og samspill mellom aktørene kan gi flere svar og nye løsninger raskere, og dermed bidra til raskere fornyelsestakt. Mer NoDig-kompetanse hos bestiller, alternative anskaffelsesprosesser og løpende dialog med de som utfører og utvikler metodene, er noen av punktene som kan spare tid i kappløpet.

Neste års NoDig-konferanse går av stabelen 22. og 23. mai i Gøteborg.