Mobiliserer bransjen til avgjørende spleiselag for kompetansesenter

Det offentlige har lagt til sammen 27,5 millioner på bordet til realisering av et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur. Nå er det opp til bransjen selv å skaffe de siste 10-12 millionene.
Av Irene Fossen 27. juni 2018
Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V).

Bildet: Leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V), var en av mange som møtte opp med forventninger på informasjonsmøtet om Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur. Foto: Irene Fossen.

Fredag 22. juni møttes cirka 80 deltakere fra ulike aktører i vannbransjen på Vitensenteret på Campus Ås til et informasjonsmøte om Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur. Der fikk de blant annet servert det gledelige tallet 27,5 millioner, som er den sist oppdaterte summen av bidrag fra det det offentlige. Tallet er inkludert nyheten om at Norsk Vann bidrar med ytterligere 2,5 millioner til prosjektet på vegne av kommuner og IKS. Fra før har de 10 største kommunene en modell for et bidrag på 5 millioner kroner under avklaring, mens Staten står for til sammen 20 millioner i investeringsstøtte.

Opp til bransjen selv
Mange private aktører i bransjen har lenge ønsket seg et kompetansesenter, som skal ha fokus på praktisk og fremtidsrettet ledningsteknologi. Spørsmålet er om de er villige til å bla opp for at den «våte drømmen» skal bli en realitet.

-Offentlig sektor har gått foran. Nå må de private, som tjener pengene, følge etter, sa leder av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V).

Kjenseth fremhevet rekruttering som et viktig behov, hvor et kompetansesenter vil være med på å vise fram en interessant bransje og sektor for fremtidige medarbeidere. Han pekte også på et stort potensiale for næringsutvikling.
-I et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette en utrolig god investering, sa han og oppfordret de private aktørene i bransjen til å åpne lommeboka.

Dette skal Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur bli – se videoen til Norsk Vann:


Store forventninger

Stortingsrepresentanten var en av mange som var invitert til Vitensenteret på Ås for å representere ulike interessenters forventninger til senteret og prosjektet. Øvrige var: Per Øystein Funderud i Asker kommune på vegne av kommunene som ledningseiere, Arve Heistad ved NMBU, Bjarne Haugland i VA- og VVS-produsentene (VVP), Tom Baade-Mathiesen i Norconsult som representant for rådgivende ingeniører, Peer-Christian Nordby i Rørinspeksjon Norge (RIN) og Tore Andreas Larsen fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, og prorektor ved NMBU, Øystein Johansen, innledet og ønsket velkommen. Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV, som har ledet styringsgruppen for etablering av nasjonalt kompetansesenter, orienterte om bakgrunn, historikk og status så langt. Informasjons- og mobiliseringsmøtet ble ledet av Yngve Wold, assisterende direktør i Norsk Vann.

Alle som var oppom scenen uttrykte store forventninger til et kompetansesenter som skal være et kraftsenter i vann- og avløpsbransjen. I praksis et sted for å trene, teste og utvikle produkter, metoder, kompetanse og samarbeid – for ett viktig, felles mål: Få opp farten på fornyelse av ledningsnettet, som har et investeringsbehov på 280 milliarder kroner fram til 2040.

Offentlige eiere får majoritet
Målet er at byggingen av senteret kommer i gang i 2019 på Ås i Akershus, i nær tilknytning til NMBU, og at 2021 blir første år med ordinær drift. Yngve Wold og rådgiver Sjur Tveite orienterte om planene for veien dit, gjennom finansiering, organisering, driftsmodell og eierstruktur.

Kompetansesenteret blir et AS, med aksjonærer og styredeltakere fra vannbransjen. Eiere med offentlig tilknytning (kommuner, Norsk Vann, NMBU) vil ha majoritet med 60 prosent andel av aksjene. Øvrige 40 prosent er i en foreslått modell fordelt likt på fire aktuelle eiere med privat tilknytning: VA- og VVS-produsentene (VVP), Rørinspeksjon Norge (RIN), Rådgivende ingeniører, Maskinentreprenørenes Forening (MEF). Av disse fire var det kun Rørinspeksjon Norge (RIN) som i møtet på Ås bekreftet et økonomisk bidrag på en halv million kroner, men VA- og VVS-produsentene (VVP) har gitt signal om at de er med på tilsvarende beløp.

Mobiliserer til privat spleiselag
Fortsatt er det altså et stykke fram til finansieringsbehovet på cirka 40 millioner til senteretableringen, nærmere bestemt 10-12 millioner i tilskudd. Dette håper styringsgruppen å få dekket inn gjennom et privat spleiselag.

Den antatt tøffeste milepælen i prosjektet ble nådd gjennom bevilgningen på 17,5 millioner over revidert statsbudsjett tidligere i år. Nå må bransjen kjenne sin besøkelsestid, var det klare budskapet fra arrangørene.