Midgardsormen holder tett

18.09.14: -Det må gjøres tiltak både på private og offentlige ledninger for å stå imot store vannmengder når Oslo kommune tar i bruk sitt nye avløpsnett Midgardsormen.  Det er konklusjonen etter denne ukas testkjøring der Midgardsormen ble fylt opp med 80 millioner liter med vann for å sjekke tilstanden på tilknytningsledningene i «ormens rike».
Av Odd Borgestrand 18. september 2014

-De som har forsøkt å sykmelde Midgardsormen har ikke forstått hensikten med testingen

Det sier prosjektleder for det store Midgardsormen-prosjektet, Jan Kopperstad, til Rehab Nytt. De nye underjordiske tunellene som utgjør Midgardsormen er kvalitetssikret og er hundre prosent tett, forsikrer Kopperstad. Han kan dermed berolige samtlige entreprenørselskaper som har vært delaktig i realiseringen av landets største miljøprosjekt innen vannbransjen.

Olimb/Østergaard-samarbeidet
Olimb har de siste par dagene fått flere henvendelser om Midgardsormen etter medieoppslag om at det prestisjetunge anlegget ikke tålte påkjenningene. Daglig leder i Olimb Anlegg AS, Tor-Erik Olimb,  sier til Rehab Nytt at det alltid kan oppstå komplikasjoner i forbindelse med oppstart av et så komplisert anlegg, men at tunellene som er utført av arbeidsfellesskapet Olimb/Østergaard plutselig skulle begynne å lekke hadde han vanskelig for å tro.

-Disse tunellene ligger dessuten under vannspeilet, og hadde dermed ingenting å gjøre med innlekking av kloakk i flere bygninger i Oslo sentrum, inklusiv Oslo City og Oslo Sentralbanestasjon, mener Olimb.

Risiko for innlekk
-Vi visste at det under oppfylling av Midgardsormen var en viss risiko for at vannstrømmen kunne snu i avløpsrør som ikke tilfredsstiller de krav kommunen har satt i sitt såkalte Sanitærreglement, sier Jan Kopperstad.
-Dermed kunne avløpsvann trenge inn i kjellere og infrastruktur som ligger lavere enn det angitte nivået i dette reglementet. Denne gangen var oppfyllingen planlagt, og vi ønsket å gi grunneiere og anleggseiere en god mulighet til å avdekke feilkoblinger i sitt avløpsledningsnett. Under testen ble Midgardsormen fylt opp med avløpsvann tilsvarende halvannen meter høyere enn normalt sjønivå.
I følge det omtalte Sanitærreglementet for Oslo skal lavest beliggende avløpsåpning i form av vannlås eller sluk ligge minst 2,65 meter over normalt sjønivå.

-Vi sjekket en rekke eiendommer i det aktuelle området der Midgardsormen er bygget, men advarte likevel mot mulig vanninntrenging i kjellere for å være på den sikre siden. Noen av eiendommene som ble berørt kan også ha knyttet seg til ledningsnettet uten at det er godkjent.
Oslo VAV sendte derfor ut advarsel spesielt rettet mot denne gruppen, sier Kopperstad videre.

Kan bli fylt med vann
-Etter oppstart av Midgardsormen kan anlegget i perioder bli fylt opp med vann. Grunneiere og anleggseiere som opplevde å få vanninntrenging under testingen, må derfor iverksette nødvendige tiltak for å hindre gjentagelse av en vanninntrenging. Det gjelder også eiendommer som Oslo kommune selv er ansvarlig for, sier Kopperstad.
Han minner også om at Oslo VAV i god tid før testen ble gjennomført anbefalte grunneiere og anleggseiere i området Gamlebyen, Bjørvika, Grønland og Akerselva mellom Vaterland og Kuba om å overvåke egne kjellere og anlegg under testperioden for å minske konsekvensene ved en eventuell vanninntrenging. Tiltak for å begrense skadeomfanget er hver enkelt grunneiers og anleggseiers praktiske og økonomiske ansvar, het det i annonsen som ble publisert en uke før testen.