Vant kontrakt om strømperenovering av avløpsledninger og kummer for Oslo VAV

Pressemelding, 5. desember 2022

Oslo kommune fortsetter bruken av gravefrie metoder for å øke fornyelsestakten av det offentlige ledningsnettet

Oslo kommune Vann – og avløpsetaten (VAV) har valgt Olimb Rørfornying til å strømperenovere 7605 meter avløpsledninger og tilhørende kummer. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med to andre tilbydere.

Kontraktsummen er på 23 millioner kroner eks. mva. Avtalen har en varighet på 65 uker etter oppstart.

Kontraktsarbeidet omfatter rehabilitering med strømpeforing av til sammen 7605 meter avløpsledninger, 148 kummer og inspeksjon av tilkoblede stikkledninger. Avløpsrørene har dimensjoner fra Ø150mm – Ø380mm. Områdene som skal rehabiliteres er Øraker, Ullerntoppen, Ullevål, Korsvoll og Ammerudhellinga.

Mindre belastning med strømperenovering

De aktuelle rørstrekkene går gjennom boligbebyggelse med blokker, rekkehus og eneboliger. Mange av områdene har også mye trafikk, med nærhet til idrettsanlegg, barnehager og universitetet i Oslo (Blindern).

For å redusere ulempene for beboere og trafikk bruker kommune gravefrie metoder der dette er mulig, og med strømperenovering kan dagliglivet langt på vei fortsette som normalt.

Gravefrie metoder sparer miljøet

Avløpsrørene som skal utbedres er gamle og i dårlig stand, med sprekker, korrosjon og innsig. Utlekking fra disse kan føre til forurensning av miljø, og innlekking gir større belastning på renseanleggene.

I enkelte områder skal kommunen blokke ut nye vannrør, og for å beskytte de tilstøtende overvann- og spillvannsledningene mot kreftene som settes i sving, blir disse ofte renovert med strømpe. De får da samme kvalitet og levetid som et nytt rør, og er sikret mot både kollaps, utlekking og innlekking.

Her kan du se en animasjon av metoden

Foregangskommune innen gravefri rehabilitering av rør

Oslo er en av de fremste kommunene i landet til å benytte gravefrie metoder til utbedring av det offentlige ledningsnettet, og Olimb Rørfornying har allerede rehabilitert mange kilometer med rør for kommunen.

– I 1977 ble Oslo den første kommunen i Norge til å strømperenovere et avløpsrør, og siden den gang har de vært blant de flittigste til å benytte metoden. I løpet av årene har vi hatt mange jobber for kommunen, og de forskjellige utfordringene har gjort det nødvendig for oss å være frempå med videreutviklingen av både produkt og metode. Sånn sett kan vi si at Oslo har bidratt til utviklingen av strømperenovering og gravefri rehabilitering av rør, og de fortsetter å være en viktig oppdragsgiver for oss.

Det forteller Svein Rune Myhre, som er salgssjef hos Olimb Rørfornying.

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA