Rørfornying Norge – alltid en garanti for kvalitet

Rørfornying Norge har siden opprinnelsen vært et viktig kvalitetsstempel for selskaper som utfører rørfornying. Nå får enda flere aktører i VA-bransjen tilgang til Olimbs kvalitetsgaranterte produkter og metoder.

Magasin / Kategori: Bransjeblikk / Publisert: 31. mai 2018 / Forfatter: Olimb

Roar Haugland Olimb Rørfornying Norge

I dag er Rørfornying Norge et partnersamarbeid basert på leveranse og support, forteller daglig leder i Olimb Rørfornying, Roar Haugland.

Gjennom Rørfornying Norge tilbyr Olimb i prinsippet alt en installatør trenger for å utføre rørfornying på en god og forsvarlig måte: Kvalitetsprodukter som er testet og godkjente, tilgang på utstyr, support, opplæring i bruk og – ikke minst – en samarbeidspartner som kjenner de norske reglene og rammebetingelser for rørfornying bedre enn noen andre. De som ønsker det kan også få bruke den velkjente logoen til Rørfornying Norge som et visuelt kvalitetsstempel.

Partnersamarbeid basert på leveranse og support

– Olimbs lange erfaring med både produktutvikling og installasjon er en garanti for god kvalitet. Helt siden årtusenskiftet har også andre aktører i bransjen hatt mulighet til å bruke våre erfaringer og våre produkter i sitt arbeid med rørfornying, under merkenavnet Rørfornying Norge, forteller daglig leder i Olimb Rørfornying AS, Roar Haugland.

Ulike partnermodeller har vært praktisert, men i dag er Rørfornying Norge et partnersamarbeid basert på leveranse og support. Det vil i prinsippet ikke være noen begrensninger for å kjøpe Olimbs kvalitetsprodukter, få opplæring og bruke Rørfornying Norge-logoen etter gitte retningslinjer. Olimb vil altså i fremtiden være både en installatør og leverandør i bransjen.

-Noen vil kanskje si at vi på den måten stryker våre konkurrenter. Vi vil heller si at vi bidrar til å styrke posisjonen til rørfornying som metode. Det tror vi at alle nyter godt av i det lange løp. Ikke minst kundene, sier Haugland.

Interessert i å bli partner i Rørfornying Norge? Se her >>

Viktig med et godt rykte

Det potensielle markedet for rørfornying i Norge er i vekst. Derfor øker naturlig nok også antallet bedrifter som tilbyr rørfornyingstjenester. En «ny» metode i et umodent marked med stadig flere nye aktører må også beskyttes.

-Rørfornying kan kanskje se enkelt ut når våre folk går til verks, men det er fordi de vet nøyaktig hva de gjør. Det finnes ikke en eneste jobb som er nøyaktig lik en annen, og en stor del av suksessen til Olimb kan vi tilskrive alle feilene vi har gjort og lært av underveis, forteller Haugland.

– Aktører som velger å bli partner i Rørfornying Norge kan slippe å gjøre de samme feilene som oss, og de som bestiller tjenester fra en partner kan føle seg trygge på at produktene og metodene som blir brukt er de beste.

-De fleste aktørene i markedet i dag er selvsagt seriøse, men selv med de beste intensjoner kan sluttresultatet bli dårlig. Rørfornying er fortsatt en ny og ukjent metode for mange, og det er viktig å hindre at dårlig utførte jobber får gi faget vårt et dårlig rykte, sier Haugland.

Alternativene

I dag må det aller meste av utstyr og innsatsfaktorer til rørfornying bestilles fra utlandet, ofte fra store produsenter. For mindre, norske aktører som kanskje bare skal drive med rørfornying i liten skala, kan det det by på noen praktiske utfordringer. Forskjeller i språk, betingelser, kvanta og kvalitet er noen av faktorene som kan komplisere innkjøp direkte fra utenlandske produsenter. En norsk innkjøper må forholde seg til produkter som sjelden tar hensyn til norske retningslinjer og krav, support på et annet språk uten kjennskap til norske forhold, leveringstid og veldig ofte flere leverandører.

-Om du ikke er av dem som liker å reise på messer, importere og teste ulike produkter, kjøpe maskiner og utstyr som passer til de produktene, og så videre – da er Olimb et sikkert trygt og anerkjent valg. Hos oss får du produkter og utstyr som fungerer, forsikrer Haugland.

Fordelene

Alle som handler gjennom Rørfornying Norge får produkter i det kvanta de trenger, informasjon på norsk og hjelp fra Olimb hvis de trenger det. Størrelsen spiller ingen rolle – bedrifter som vil ta arbeidet med rørfornying på alvor kan ta kontakt med Olimb og få alt de trenger for å gjøre en god jobb.

I tillegg til de praktiske fordelene i partnerskapet har aktørene alltid en trygghet i at de handler fra verdens eldste installatør og Norges største aktør i bransjen – eiet av Europas største produsent og installatør – som kjenner norske rammebetingelser og gir kursing og opplæring i bruk av produktene. Logoen til Rørfornying Norge kan benyttes i markedsføring.

-Logoen har vært et kvalitetsstempel på rørfornying i mange år. Min inngang til NoDig-verden var å utvikle Rørfornying Norge til å være en anerkjent gruppering av rørfornyingsaktører som ble oppfattet som trygge leverandører av kvalitetsprodukter i markedet. Kunder som kjøper tjenester av partnere i Rørfornying Norge skal vite at de fremdeles får den høyeste kvalitet på arbeidet som gjøres og produktene som blir brukt. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det alltid være, fastslår Roar Haugland.

Peer-Christian Nordby, markedssjef Olimb
Peer Christian Nordby
Markedssjef, Olimb