Rørfornying i naturområde med stort biologisk mangfold

Etter en anbudsrunde har Olimb Rørfornying AS landet oppdraget om gravefri rehabilitering av avløpsledninger og kummer langs Makrellbekken og Mærradalsbekken for Oslo VAV.

Kontrakten ble signert i juli og omfatter gravefri rehabilitering av til sammen 4338 meter avløpsfellesledninger med innvendig strømpeforing, samt rehabilitering av 124 tilhørende kummer. Avløpsledningene har dimensjoner fra Ø150 mm til 700 mm.

Kontraktsverdien på 49.5 millioner kroner er trolig den største for et enkeltoppdrag innen strømperenovering noensinne. Olimb Rørfornying AS vant kontrakten i konkurranse med andre tilbydere. Avtalen har en varighet på 60 uker etter oppstart.

Vanskelig tilkomst i skjørt naturområde

Makrellbekken og Mærradalsbekken renner gjennom bydel Ullern og Vestre Aker i Oslo. Bekkene ligger i naturområder med stort biologisk mangfold, tett vegetasjon og ulendt terreng. Mange av ledningene ligger tett opptil bekkene eller i skråningen ned mot bekken, og flere steder i private hager.

Av hensyn til naturområdet og den vanskelige beliggenheten til ledningene ønsker Oslo VAV at rehabiliteringen skal skje gravefritt og med begrensede naturinngrep.

Kum i krevende naturområde ved Makrellbekken og Mærradalsbekken

Både avløpsledninger og kummer skal rehabiliteres og tettes for å hindre innlekking av fremmedvann og utslipp av kloakk. Foto: Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Gamle og dårlige avløpsrør

Avløpsledningene er gamle og har korrosjon, innsig og inntrenging av røtter. Lekkasjer fra avløpsledninger kan forringe vekstvilkårene til det lokale biologiske mangfoldet og påvirke vannkvaliteten i vassdrag og fjord negativt.

Både ledninger og kummer skal rehabiliteres og tettes for å hindre innlekking av fremmedvann og utslipp av kloakk.

Løsninger for å begrense naturinngrep

Salgssjef for offentlig VA i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, forteller at dette er et komplekst prosjekt som krever ulike løsninger.

– Gjennom mange års erfaring har Olimb Rørfornying utviklet en omfattende verktøykasse som lar oss minimere inngrep i naturen og fjerne behovet for anleggsveier. Vi har løst flere tilsvarende oppdrag med vanskelig tilkomst til rør og kummer, hvor vi slapp å gjøre inngrep i naturen. Det utfordrende terrenget og hensynet til naturområdet gjør at vi virkelig får bruk for alle våre produkter og metoder i dette oppdraget, sier Myhre.

Bruker tre ulike metoder for strømperenovering

Under oppdragsutførelsen skal Olimb Rørfornying benytte tre ulike installasjonsmetoder for strømperenovering:

  • Innvrenging av filtforing ved hjelp av trykk og utherding med varm damp (steam) – se animasjon
  • Innvrenging av filtforing ved hjelp av innføringstårn og utherding med varmt vann – se animasjon
  • Inntrekking av glassfiberforing og utherding med UV-lys – se animasjon

Rørfornying sparer naturen og miljøet

Med rørfornying reduseres både avfallsmengde og utslipp betraktelig i forhold til graving og rørbytte. Anleggsperioden blir også vesentlig kortere.

Med rørfornying gjenbruker vi de eksisterende rørene som en ressurs. Etter strømperenovering vil rørene og kummene vare i opptil hundre nye år, med samme tetthet og ringstivhet som om vi hadde lagt nytt. Slik kan vi sikre både samfunnskritisk infrastruktur, skjør natur og friluftsområder også for kommende generasjoner, avslutter Myhre.

LES OGSÅ: Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA