Lysherding er (heller) ingen mirakelkur i rørfornying

Raskere metoder og ny teknologi på markedet betyr ikke nødvendigvis at rørfornying har blitt enklere eller bedre, men det kan fort bli oppfattet slik.

Magasin / Kategori: Bransjeblikk / Publisert: 14. februar 2019 / Forfatter: Peer-Christian Nordby

Lysherding er (heller) ingen mirakelkur i rørfornying Olimb Rørfornying AS

Rørfornyingsbransjen er en bransje i sterk utvikling. Det bør vi alle være glade for. Norske rør har råtnet på rot, og vi trenger flere som kan jobbe for å få opp farten på fornyelsen av vann- og avløpsnettet. Det haster.

Som aktør i NoDig-bransjen er det kanskje ingen ønskesituasjon for oss at det nå kommer mange nye konkurrenter på banen, men vi innrømmer gjerne at konkurranse gagner ledningseierne. I en slik situasjon er det imidlertid ekstra viktig å påse at metodene og produktene som benyttes i rørfornying tilfredsstiller de strenge kravene som gjelder i Norge.

Flere aktører i markedet er bare bra for ledningseiere – så lenge rørfornying utføres etter de kvalitetskrav som faktisk gjelder i Norge.

Økt fokus på ny teknologi og raske prosesser

Effektivitet er en høyt verdsatt egenskap i dagens samfunn. Vår bransje er intet unntak. Mer jobb utført på mindre tid er bra, også for kundene. Jo kortere tid vi stenger avløpet når vi rørfornyer en ledning, desto mindre bry og belastning for den eller de som er koblet til ledningen.

Etter hvert som markedet utvides og konkurransen om kundene øker, er det ikke så unaturlig at salgsargumenter som spinner rundt tid og effektivitet blir løftet opp som store fortrinn, både for leverandører og sluttkunder. Ikke minst gjelder dette rørfornying med lysherding.

Både UV- og LED-herding av strømpeforinger reduserer herdetiden betraktelig i rørfornying når alt ligger til rette og det gjøres riktig. Opptil 5 ganger raskere enn tradisjonell teknologi, kan man lese i salgsargumentasjonen for et LED-herdesystem.

Raske herdeprosesser med lys har helt klart fordeler og i noen tilfeller kundevennlige argumenter, ja visst. Men metodene, og til dels også utstyret som brukes, har også noen forutsetninger og begrensninger som ikke kommuniseres like klart og tydelig i markedet.

LED – ingen nyhet, men godt nytt for nye aktører

LED-herdingsteknologi omtales som en nyhet innen fornying av rør i mindre dimensjoner. Dette på tross av at metoden og teknologien har vært i bruk i mer enn ti år.

Per Aarsleff AS kan vise til mer enn femti tusen enkeltinstallasjoner med sitt Bluelight LED-herdesystem, hvilket gjør at både metoden og systemet er velutprøvd og dokumentert. Nettopp derfor har vi selv tatt i bruk Bluelight-systemet i Olimb Rørfornying, og vi har gjort oss viktige erfaringer med LED-herding i rehabilitering av avløpsledninger i små dimensjoner, hovedsakelig i det private markedet. Systemet kan benyttes til å installere dimensjoner opptil 250 mm, men skal man følge de norske kvalitetskravene er ikke LED egnet til å installere i dimensjoner over 150mm.

LES OGSÅ: Øker farten på rørfornying med Bluelight LED herdesystem

LED-herdeteknologien er altså ikke noe nytt i seg selv. Det som er nytt, er at teknologien og utstyret nå er tilgjengelig for alle som ønsker å være en tilbyder i markedet for rørfornying. Spesielt i markedet for rørfornying av private avløpsledninger, hvor behovet er stort og installasjoner med LED er godt egnet, ser vi nå en økning i antall nye etablerte aktører. Vi merker også selv en økende interesse for våre produkter og utstyr til bruk i rørfornying.

I salg og markedsføring av lysherdesystemer kan temaet kvalitet på sluttproduktet fort drukne i fokuset på teknologi og effektivitet.

Mange interessenter

Igjen: Flere aktører i markedet er bare bra for ledningseiere – så lenge rørfornying utføres etter de kvalitetskrav som faktisk gjelder i Norge.

Med stadig flere interessenter i markedet, vil det også være ulike interesser når det kommer til hva som er viktig å fremheve. Hvilket system, hvilke produkter, maskiner og utstyr selger man? Hvilket system, hvilke produkter, maskiner og utstyr tjener man mest på? Som kunde og innkjøper er det viktig å være kritisk og klar over de produktkrav som foreligger i Norge – som av mange gode og veldokumenterte grunner ligger over de krav som gjelder for de samme produktene i våre naboland og resten av Europa.

Det handler også om omdømmet til rørfornyingsbransjen. Her har også utstyrsleverandører et ansvar i å lære opp sine kunder i riktig bruk av utstyr og produkter de selger, og informere om eventuelle svakheter og begrensninger. Det meste av utstyret som forhandles i bransjen er produsert i land i Europa som har helt andre forutsetninger og kvalitetskrav i rørfornying enn vi har i Norge. Dette kan vise seg å ha stor betydning, blant annet for kvaliteten og levetiden på sluttproduktet.

Kvalitet og holdbarhet –

Her til lands finnes det en overstyrende rettesnor for kvalitet i strømperenovering av avløpsrør, VA/Miljøblad nr 91, hvor funksjonskrav og dimensjonering er beskrevet. Noen vil kanskje hevde at kravene der ikke gjelder i samme grad for private avløpsledninger, men der er vi urokkelige i vår sak: En privat, renovert avløpsledning skal tilfredsstille de samme kravene til kapasitet, tetthet, styrke og selvrensing som gjelder for en renovert hovedledning. Godt som nytt, det vil si minst hundre år, om røret er i privat eller offentlig eie.

I salg og markedsføring av lysherdesystemer kan temaet kvalitet på sluttproduktet fort drukne i fokuset på teknologi og effektivitet. For et utrent øye kan et LED-herdesystem fort fremstå som en «mirakelkur» som kurerer alle gamle rør med dimensjoner mellom 100 og 300 millimeter. Slik er det dessverre ikke.

For vår egen del utfører vi foreløpig ikke LED-installasjoner på rør som er større enn 150 mm i diameter, selv om systemet har kapasitet til å herde strømpeforinger opptil Ø250mm. Det handler om at tykkelsen på den det rehabiliterte røret skal være i tråd med kravene til ringstivhet i VA/Miljøblad nr. 91 og tåle hundre år med belastning og påkjenninger i utsatt norsk jordsmonn. Dette er et krav for vår nytt rør-garanti.

Her til lands finnes det en overstyrende rettesnor for kvalitet i strømperenovering av avløpsrør, VA/Miljøblad nr 91, hvor funksjonskrav og dimensjonering er beskrevet.

– fremfor fart og kvantitet

Vi forstår at argumenter som hurtig, mobilt, enkelt og fleksibelt må lyde som den vakreste musikk i ørene til alle som har lyst til å gjøre god forretning på rørfornying. Musikken høres dog litt mer ustemt i ørene til oss som har holdt på med rørfornying siden metodens opprinnelse, og som vet med sikkerhet at det ikke finnes mirakelkurer som fikser alle rør. Ei heller i form av et UV-/LED-system. Ingen rør eller oppdrag er like, nemlig. Derfor er det en stor fordel å ha en verktøykasse som inneholder løsninger for ulike utfordringer.

Effektivitet er selvsagt viktig, men raskere er bare bedre når sluttresultatet holder riktig kvalitet og kunden er fornøyd. Ikke bare i dag, men i uoverskuelig framtid. Bare slik kan vi bygge et varig, positivt omdømme for rørfornyingsbransjen.

Peer-Christian Nordby, markedssjef Olimb
Peer Christian Nordby
Markedssjef, Olimb

Er din bedrift interessert i å bli partner i Rørfornying Norge?

Logo Rørfornying Norge

Gjennom Rørfornying Norge tilbyr Olimb kvalitetsprodukter og utstyr til rørfornying med opplæring og support.