Inviterte til å se gravefri fornyelse av vannledning

Vedlikehold og fornyelse av VA-nettet har høy prioritet i vannfylket Hordaland. Interessen var stor og flere kommuner stilte med representanter da Olimb Rørfornying inviterte til befaring i forbindelse med rehabilitering av en vannledning i Bergen.

Publisert 3. oktober 2019

Kunnskap om grøftefri ledningsrenovering er en kritisk faktor for å få opp fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet, men fortsatt er det mange kommuner som har liten eller ingen erfaring med metodene og mulighetene. Det er også en utfordring mange steder å få tak i ingeniører som kan prosjektere og ha oppfølging av NoDig-prosjekter.

Mest å lære i reelle prosjekter

Den aller beste måten å lære om No-Dig er uten tvil å se metodene demonstrert i reelle prosjekter, og i Olimb inviterer vi gjerne til befaring når vi har oppdrag som egner seg.

En slik mulighet dukket opp da Olimb Rørfornying, som underentreprenør for VE Anlegg AS i et oppdrag for Bergen kommune, skulle rehabilitere en vannledning med NoDig-metoden tettilsluttet rør i Gamle Kirkevegen i Fana.

Bergen har en krevende topografi med mye infrastruktur, og vann- og avløpsetaten i kommunen vurderer alltid gravefrie (No-Dig) løsninger først når gammelt ledningsnett skal fornyes. I 2017 ble så mye som 85 prosent av ledningsfornyelse på avløp og 50 prosent på vann utført med gravefrie metoder. Det er få kommuner i Norge som slår Bergen på den statistikken.

I juni i år rehabiliterte Olimb Rørfornying en av Bergens eldste vannledninger med et tettilsluttet rør i helt ny kvalitet og med egenskaper utviklet spesielt for kommunen. Les om prosjektet her.

Interesserte kommuner

Responsen på vår invitasjon til befaring i Gamle Kirkevegen i Fana onsdag 2. oktober var gledelig. Et tyvetalls personer deltok på arrangementet. Blant de fremmøtte var både konsulenter og representanter for vann og avløp i flere større og mindre kommuner i Hordaland. Flere uttrykte tydelig interesse for mulighetene som ligger i gravefri ledningsfornyelse.

Fikk se installasjon av Compact Pipe tettilsluttet rør

Dagen i forveien hadde Olimbs operatører trukket et nytt Ø150 mm PE-rør av typen Compact Pipe gjennom den 75 meter lange eksisterende vannledningen. Compact Pipe er formet i en C-form når det trekkes igjennom den gamle ledningen.

Deltakerne på befaringen fikk se prosessen der røret blir tilsatt damp og trykk, folder seg ut til sin opprinnelige runde form og legger seg tett inntil veggene inni den gamle ledningen – som et helt nytt rør.

Her kan du lære mer om metoden

Senioringeniør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, Trym Trovik, fortalte litt om bakgrunnen for at denne metoden var valgt i dette prosjektet. Blant annet for å skåne grunneiere og huseiere for mye graving tett innpå bygninger og eiendommer.

Deltakerne fikk i tillegg mulighet til å se nærmere på utstyr som blir brukt i installasjoner og stille spørsmål de måtte ha om denne og andre metoder for gravefri rehabilitering av ledningsnett.

PS. Vi deler gjerne vår kunnskap

Hos oss er det lav terskel for å spørre om det man måtte lure på, smått eller stort, rundt ledningsfornyelse. Kontakt oss gjerne!

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA