Hallingtreffs hederspris til Olimbs Peer Christian Nordby

Tekst og bilde: Odd Borgestrand

300 deltakere på årets Hallingtreff hedret denne nestoren i norsk vannbransje med stående applaus. Prisvinneren selv ble nærmest stum av overraskelse, men det er ingen tvil om at alle som vet hva Nordby har utrettet gjennom 35 år i bransjen mener han er en meget verdig vinner av prisen, som i år ble utdelt for sjuende gang.

Prisen tildeles en person eller organisasjon som har vært eller er en ildsjel i VA-faget. Foregående år har prisen blitt tildelt kommunalt ansatte, konsulenter i VA bransjen, journalist i faget og i 2019, leder i Norsk Vann, som da var Toril Hofshagen.

Det var som vanlig daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon som sto for prisutdelingen på vegne av organisasjonskomiteen for Hallingtreff.

En verdig vinner

Juryen uttaler at prisvinneren startet i faget med praktisk utførende arbeid der han bygde erfaringer de første årene. Han har vist seg som en ildsjel som ga av seg selv for å løfte kunnskapsnivået kvaliteten i faget. Fagkunnskapen og erfaringen som Nordby besitter, frembringes og overføres på en ydmyk og god måte, som bygger tillit hos mottageren.

Hallingtreff vil takke prisvinneren for en utrolig innsats gjennom de siste 35 årene i norsk vann- og avløpsbransje, sa Steinar Tragethon.

Fagkunnskapen og erfaringen som Nordby besitter, frembringes og overføres på en ydmyk og god måte, som bygger tillit hos mottageren.

Fra juryens begrunnelse

Overraskende og hyggelig

Prisvinner Peer-Christian Nordby er en mann av få ord, og denne kvelden på Hallingtreff ble det heller ikke de mange ordene. Han innrømmet at hedersprisen kom svært overraskende, men svært hyggelig.

-Jeg må først og fremst takke arbeidsgiver Olimb som gir meg muligheten til å bidra i ulike verv og organisasjoner. Jeg brenner for kompetansedeling, og samarbeid med gode kolleger i Olimb, Rørinspeksjon Norge, Scandinavian Society for Trenchless Technology og Maskinentreprenørenes Forbund, opplever jeg som svært meningsfullt, sa Nordby.

36 år hos Olimb

Nordby har sin formelle utdannelse fra Høgskolen i Østfold og har i år 36 års fartstid hos Olimb. Han startet i Råde-firmaet 10. mai 1984 og havnet rett «i grøfta» som rørfornyer. Siden den gang har han hatt flere ulike roller i Olimb, og i dag er han (mest) markedssjef.

Nordby taler alltid praktikernes sak og er opptatt av å heve kompetansen hos de som utfører jobben ute i felt. Derfor har han i to perioder vært leder i Rørinspeksjon Norge. Han har vært aktiv medlem i den norske arbeidsgruppa i SSTT, og han er også medlem i interimsstyret for det nye norske senteret for vanninfrastruktur som er under oppbygging på Ås.