Bygger for framtiden – samler virksomheten

Nybygg i Furuholt

Olimb Rørfornying samlokaliseres i nytt administrasjonsbygg, og med oppføringen av et stort, nytt lager vil det meste av Olimbs virksomhet bli samlet på den 50 mål store næringstomten på Furuholt i Råde.

Opprinnelig eide Olimb-familien 25 mål tomt på Furuholt ved Sarpsborgveien i Råde. I 2014 kjøpte de ytterligere 25 mål tomt og regulerte eiendommen fra landbruk til industri. Nå investeres det for fullt i området.

Byggherrene i Olimb Eiendom, Tor-Erik Olimb og Øystein Olimb, har selv vokst opp på Furuholt. Barndomshjemmet deres er en av bygningene på eiendommen som blir revet i disse dager for å gjøre plass til et nytt lagerbygg på cirka 2500 kvadratmeter. Lageret er andre byggetrinn i utbyggingsplanene for området.

Kontorbygg i massivtre

Første byggetrinn, et administrasjonsbygg med kontorer og kantine, ble ferdigstilt for innflytting i starten av februar. Det nye bygget er koblet til de eksisterende kontorene på eiendommen, og til sammen utgjør dette cirka 1000 kvadratmeter kontorflate.

Vi har en svakhet for tre i familien, smiler Tor-Erik Olimb, som har hatt den daglige oppfølgingen av byggeprosjektet. Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad

Bygningen er reist i massivtre, det vil si elementer av krysslimt tre som monteres i moduler, nesten som et byggesett i stort format. Kledningen består av bord i malmfuru, som fortsetter over taket med skjulte takrenner. Treveggene er 12 cm tykke, og innvendig er det åpne treflater, hvilket betyr at alt det tekniske er lagt i taket.
– Vi har en svakhet for tre i familien, smiler Tor-Erik Olimb, som har den løpende oppfølgingen av byggeprosjektene på Furuholt.

Her kan du lese mer om oppførelsen av Olimbs nye kontorbygg, som var HP Hovelsen Bygg-Entreprenørs aller første massivtre-prosjekt.

Rørfornying samlet under ett tak

Utbyggingen på Furuholt markerer på mange måter en ny tidsregning i Olimb, ikke minst for Olimb Rørfornying AS, som i mange år har vært lokalisert med avdelinger på to ulike steder i Råde: Ansatte med offentlig VA som arbeidsområde har hatt lokaler på Karlshus, mens avdelingen for innvendig rørfornying har holdt til i gamle lokaler på Furuholt.

Nå kan mange av de Råde-baserte ansatte i selskapet glede seg over å bli samlokalisert i det nye administrasjonsbygget. Når også det nye lagerbygget etter planen står klart i løpet av året, blir Furuholt oppmøtested for enda flere av selskapets medarbeidere som er tilknyttet Råde. Olimb Rørfornying har også avdelinger i Bergen, Trondheim og Grenland.

Daglig leder i Olimb Rørfornying, Roar Haugland, gleder seg over å samle avdelingene i nytt felles administrasjonsbygg. Her er han avbildet i kantina. Foto: Tom Helgesen.

-Samlokaliseringen i Råde er et nødvendig grep for å ruste seg for framtiden, mener Roar Haugland, daglig leder i Olimb Rørfornying.
-Ved å samle oss under samme tak, kan vi kommunisere på en helt annen måte enn tidligere. Selv om avdelingene har spesialisert seg på hver sine områder innen rørfornying, bruker vi ressurser og kompetanse på tvers av arbeidsfeltene. Dessuten har vi for lengst vokst oss ut av de nåværende lokalene. Dette vil øke både trivsel og samhold, samt forenkle arbeidsdagen vesentlig, sier Haugland.