Aarsleff melder byggestart for gigantkontrakt verdt 5,4 milliarder

Olimb Rørfornyings største eier, Per Aarsleff Holding A/S, er tungt involvert når byggingen av verdens største senketunnel for både biler og tog starter 1. januar 2021.

Som medlem av joint venture-selskapet Femern Link Contractors ble Per Aarsleff Holding A/S informert 12. mai om at byggingen av den 18 kilometer lange nedsenkede Femern Bælt-tunnelen fra Danmark til Tyskland over havstredet Femern Bælt vil starte 1. januar 2021.

Femern-tunnelen blir verdens lengste senketunnel for både biler og tog. Når den nye forbindelsen åpner vil det ta henholdsvis ti minutter med bil og syv minutter med tog fra Rødbyhavn i Danmark til Puttgarden på øya Femern i Tyskland. Byggingen vil ta cirka 8,5 år. Les om gigantprosjektet her.

Tilbake i 2016 inngikk Femern Link Contractors betingede kontrakter for tre av de fire store tunnelkontraktene for Femern-forbindelsen. Kontraktene omfatter etablering av portalstrukturer, ramper, bomstasjoner og broer på dansk og tysk side samt støping og installasjon av tunnelelementene for den 18 kilometer lange nedsenkte tunnelen.

Aarsleffs del av kontraktsinngåelsene omfatter anlegg av insitu-tunnel, portaler og ramper. Kontrakten er priset til 5,4 milliarder NOK (0,5 mrd euro 2015-priser).

For mer informasjon se kunngjøringen på Aarsleff-konsernets egne sider.

Kontaktperson

Roar Haugland, daglig leder, Olimb Rørfornying AS
Roar Haugland
Daglig leder, Olimb Rørfornying AS