Lover sterkere VA-fokus i MEF

-Vann og avløp er en av de store sektorene i Maskinentreprenørenes Forbund og da må også fagområdet løftes fram under Arctic Entrepreneur. I år ble det bare avsatt to timer til et fagområde som 80 prosent av medlemmene i MEF arbeider med til daglig.
Av Odd Borgestrand 24. januar 2018

Bildet: Leder av MEFs VA-gruppe, Finn Bangsund, her nærmest kamera, kunne glede seg over svært stor interesse for dagens VA-seminar under Arctic Entrepreneur. Foto: Odd Borgestrand

Det var ikke VA-gruppa i MEF spesielt fornøyd med. Styreleder i MEF, Arnstein Repstad, forstår frustrasjonen og lover heldagsseminar igjen i 2019.
Da seminaret startet på Gardermoen i dag viste det seg at det var så stor interesse at arrangørene på kort varsel måtte flytte seminaret over til et større lokale.

Økt VA-fokus i MEF
-Vi vet at prosentandelen av medlemmene i MEF som utfører oppdrag relatert til vann- og avløp er svært høy, og fra sentralt hold ønsker vi økt fokus nettopp på dette området, sier styreleder Arnstein Repstad til Rehab Nytt. Repstad viet nettopp utfordringene i VA-sektoren stor oppmerksomhet i sin åpningstale av årets Arctic Entrepreneur.
Markedssjef i Olimb, Peer-Christian Nordby er en av medlemmene i VA-gruppa i MEF, og han er glad for signalet fra hovedstyreformannen.
-Vi har store utfordringer også sett fra entreprenørenes side, fastslår leder for VA-gruppa, Finn Bangsund, som trekker fram det store etterslepet i ledningsnettet og krevende arbeid med overvannshåndtering som viktige oppgaver for MEF-medlemmer i årene som kommer.
Han er også glad for at en VA-sektorlov for bedre samordning fra myndighetenes side nå er på trappene.
Dermed er det allerede klart at medlemmer i MEFs VA-gruppe oppnådde det de ønsket, nemlig økt fokus på VA allerede under dagens seminar. VA blir nå løftet høyere opp i organisasjonen, bekrefter styreleder Repstad. Planleggingen av VA-seminaret under Arctic Entrepreneur 2019 vil starte i løpet av kort tid, bekrefter leder i faggruppa, Finn Bangsund.