Løser krevende oppdrag i Ålesund

04.08.15: Ålesund en trang og bratt by med store utfordringer også for rørfornying. Det erfarer operatørene i Olimb Rørfornying som nå arbeider seg fram strekk for strekk i den ærverdige jugendstil-byen.
Av Odd Borgestrand 4. august 2015

Det er krevende oppdrag vi liker og som vi er gode på, sier anleggsleder i Olimb Rørfornying, Bjørn Langbråten, som har kontakten med Ålesund kommune. Olimb Rørfornying inngikk rammeavtale med Ålesund kommune for to år siden, og har strømperehabilitert en rekke mindre strekk der det er vanskelig tilkomst. Rammeavtalen fornyes hvert år i inntil fire år.

-Vi kan slå fast at rørene som nå rehabiliteres er i svært dårlig forfatning. Dette er ikke spesielt for Ålesund kommune, men en trend vi ser over store deler av landet.
Ålesund tar gjennom denne rammeavtalen tak i de strekkene der situasjonen er kritisk, og det er fortsatt en rekke strekk som må rehabiliteres for å unngå sammenbrudd i avløpsnettet, mener Langbråten.

Operatørene må stadig finne løsninger med lange forvrengninger for å komme fram til startkummene. I de fleste områdene som rehabiliteres er det ikke mulig å komme fram med rørfornyingsbilene. Foto: Swen Anton.
Operatørene må stadig finne løsninger med lange forvrengninger for å komme fram til startkummene. I de fleste områdene som rehabiliteres er det ikke mulig å komme fram med rørfornyingsbilene. Foto: Swen Anton.

Kreative løsninger
Våre operatører må stadig finne løsninger med lange forvrengninger for å komme fram til startkummene. I de fleste områdene som rehabiliteres er det ikke mulig å komme fram med rørfornyingsbilene.
-På to strekk er det nylig kjørt strømpeforinger med blind-ende. Dimensjonene har variert fra 160 mm til 380 mm.  De fleste strekkene er korte, dette på grunn av retningsendringer og tett mellom kummene. Det er dessuten mye fall på ledningene, som går under boligblokker, hager, private veier og hovedveier. Tilkomsten er den største utfordringen, mener Langbråten.
-Vi kan sammenligne oppdragene med den typen utfordringer vi møter i Bergen, og vi liker denne typen utfordringer. Det er dette vi er gode på, og her kommer NoDig metodene virkelig til sin rett, sier han til Rehab Nytt.