Her kan du lese Olimbs jubileumsbok

Det er lett å hevde at en 60 åring er «over middagshøyden». Ledelse og ansatte i Olimb velger å se på alderen som en viktig ballast for årene som kommer.  I forbindelse med 60 års jubileet har Olimb utgitt en fyldig jubileumsbok som gir et tversnitt av Olimbs historie, og også en rekke høydepunkter for NoDig i Norge.
Av Odd Borgestrand 24. september 2017

-Ingen har lengre fartstid innen ulike typer rørfornying og NoDig-metoder enn oss. Vi har gjennom 60 år bygget oss opp til å bli en betydelig aktør innen vann- og avløpssektoren i Norge. Vår spesialitet er fornyelse av rør og etablering av nye rør. Dette gjør vi uten å grave i grunnen eller rive i bygninger. Vi har vært, – og er fortsatt, en betydelig aktør også innen boring i fjell og løsmasser.

Det sier dagens leder i Olimb-konsernet, Tor-Erik Olimb.
-Vi vil bidra til å bygge norsk infrastruktur på en bærekraftig måte. Det gjør vi blant annet gjennom økt bestillerkompetanse innen det som kalles gravefrie metoder eller NoDig. Med NoDig-metoder fornyer vi rør eller etablerer nye rørtraséer både for offentlig og privat sektor. Rørfornying inne i boliger og leiligheter gjennomføres med minst mulig riving og pigging.
Rørfornying eller etablering av nye rør i det offentlige ledningsnettet utendørs gjennomføres også med minst mulig graving.
Olimb ble det første norske selskap som oppnådde Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk.
-Vi har egen FoU-avdeling som kontinuerlig arbeider for at Olimb-produktene innen rørfornying skal være i henhold til de krav som settes til fornyet levetid for denne kritiske delen av infrastrukturen.
I 2015 ble Olimb ISO-sertifisert av Det Norske Veritas GL på kvalitet, miljø og ledelse med sertifikatene 14001 og 09001.  Alt dette omtales i jubileumsboka.

Et lokomotiv for kompetanseheving
Olimb har vært initiativtager til å øke kompetansen innen rørfornying i Norden. Vi deltar aktivt i en rekke ulike faglige fora for å fremme enda bedre kvalitet innen dette fagområdet.
Olimb er i dag den største aktøren innen rørfornying både i det private og det offentlige markedet i Norge. De første foringene som ble benyttet innen rørfornying ble produsert i England i 1976. Olimb var medeier i dette produksjonsselskapet. Disse foringene er fortsatt i bruk den dag i dag, og er et bevis på at kvalitet alltid har stått i høysetet i Olimb.
Olimb har utført rørfornying for offshore siden 1991, med fokus på levetidsforlengelse av rør på installasjoner utaskjærs.  Vi har utviklet en metode for installasjon av offentlig vannledning, uten å grave på anboring, og flere spennende prosjekter er på gang.

Olimb vil bidra til å bygge norsk infrastruktur på en bærekraftig måte. Det gjør vi blant annet gjennom økt bestillerkompetanse innen det som kalles gravefrie metoder eller NoDig.

Les boka her: olimb_jubileumsbok