Lavtrykkssystemer rør

Med lavtrykksystemer menes rør med opptil 10 bars trykk og dimensjoner fra 100 til 1000 mm. De største problemene for operatørene er ofte korrosjonsproblemer og lekkasjer, noe som selvsagt utgjør stor risiko på en oljeplattform.

Nevnte problemer kan komme fra feil materialvalg, dårlig montering, lite vedlikehold, feil bruk avutstyr og generelt for lite kompetanse på instrumentering rørsystemer.

Resultatene av problemene har i flere tilfeller vært svært synlige. De fleste offshoreinstallasjonene ble det benytt stål av ulik kvalitet på de fleste rørsystemene fram til slutten av 90-tallet. Stålet har vist seg ikke å kunne stå imot korrosjon over tid på flere av offshoreapplikasjonene, noe som resulterte i store mengder rør med korrosjonsskader.
Utbedringer i regi av Olimb Offshore skjer med den teknologi selskapet har benyttet i en årrekke onshore. Hvilke typer foringer og metoder som benyttes varierer fra installasjon til installasjon. Det avgjørende er det eksisterende rørets tilstand, hvilke medier som går i rørene, trykk og rørenes avvinklinger. Valg av løsning og materialvalg gjøres i nært samarbeid med oppdragsgiveren i hvert enkelt tilfelle.
En strømpeforing er ikke et «nytt rør», men en foring for levetidsforlengelse. Det er vanlig å dimensjonerer ut fra driftstrykket lendingen.

Det er stor fleksibilitet i herdesystemene ved en ledningsfornyelse offshore. I de fleste tilfellene benyttes steam, selvherdende systemer eller varmt vann. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle, avhengig av tilgjengelige løsninger. Høyeste grad av sikkerhet er imidlertid alltid det viktigste.

I dag har materialstandard på rørsystemer endret og man benytter andre og mer korrosjonsbestandige materialer som for eksempel SuperDuplex. Detter har medført betydelige større kostander ved utskifting.
Ved kombinasjon av våre metoder og billigere stålkvaliterer vil en kunne oppnå betydelige kostnadsreduksjoner ved utskifting av rør.
Olimb arbeider også med gode løsninger for høytrykksystemer.
Olimb har i dag Statoils forhåndsgodkjenning TR 3016m og i tillegg Achilles, ISO 9001 og ISO 14001