Slik påvirker koronaviruset vårt virke i Olimb

Torsdag, 07.05.2020

Drift – oppdatering

I arbeid med vann og avløp er både Olimb og Byggherre forpliktet til å iverksette tiltak som skal minimere risiko for smitte. Noen prosjekter er mer utfordrende enn andre og krever en løsningsorientert tilnærming fra alle parter.

I tillegg til å følge myndighetenes og FHIs råd og retningslinjer for smittevern, gjør vi i Olimb ekstra tiltak der hvor risikoen kan være større. Eksempler på dette kan være når vi skal inn i hus og leiligheter. Da vil vi i påkrevde situasjoner benytte munnbind og engangshansker.

Vi forutsetter at våre kunder orienterer oss om mulig økt smittefare og selv gjør nødvendige tiltak før vi kommer for å utføre vårt arbeid.

Fredag, 27.03.2020

Drift – oppdatering

Koronasituasjonen har nå vart en stund, og vi kan konstatere at den kun påvirker deler av vår virksomhet.

En stor del av vårt arbeid kan pågå uten at vi er i nærkontakt med mennesker. I tråd med anbefalinger og retningslinjer har vi iverksatt hygienetiltak og praktiserer beskyttelse og avstand til kollegaer, kunder og andre. Noen timer uten avløp er ofte det hele som skal til for at vi kan gjennomføre våre arbeider.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med både råd og utførelse.

Rørfornying:

Tirsdag, 17.03.2020

Drift

I Olimb holder vi i gang den delen av driften som vi vurderer som forsvarlig og innenfor myndighetenes retningslinjer.

Dette blir hele tiden en avveining mellom det å holde myndighetenes ønske om aktivitet høyest mulig, samtidig som vi skal vurdere nødvendig sikkerhet når det gjelder smittefare.

Mandag, 16.03.2020

Vi tar situasjonen på alvor

I Olimb følger vi utviklingen rundt koronaviruset nøye. Vi tar smittefare og samfunnsansvar på alvor og tilpasser oss krav, retningslinjer og oppfordringer gitt av regjeringen og Folkehelseinstituttet.

Vi har innført strenge hygieniske tiltak og rutiner som vi oppfordrer våre ansatte å rette seg etter både privat og i jobb.

Vi skal gjøre vårt ytterste for å levere våre tjenester og sørge for god dialog med våre kunder. Samtidig ber om forståelse for at vi løpende må vurdere og iverksette nødvendige tiltak for å unngå fare for eksponering og spredning av virus.