Knallhardt møte med fjell i Narvik

Hammerboring i fjell for etablering av ny reservevannløsning til 18.000 innbyggere i Narvik. Det er utfordringen Olimb Anlegg har påtatt seg i en by med et allsidig klima og mye hardt fjell.
Av Odd Borgestrand 5. mai 2017

Bildet: Store utfordringer, men smilet er på plass hos operatørene Kurt Bøyum og Odd Inge Kjøniksen.

For å opprettholde vannforsyningen ved vedlikehold av turbinledningen, eller ved uforutsette hendelser, etableres det nå en reservevannledning fra Narvik vannverk og opp til Mørkholla. Dette er et kombinasjonsprosjekt med sprenging, graving og NoDig.
Ledningen som etableres er duktilt støpejern med diameter Ø 250 mm og lengden på ledningen blir 2040 m. Av dette skal Olimb etablere et strekk gjennom fjell på drøyt 350 meter.
-Borestrekningen skal rymmes opp til 550 millimeter, og på grunn av fjellets beskaffenhet må dette skje i totalt fire rymme-etapper.

-Forbruket av borkroner er blitt noe større enn forventet fordi vi her virkelig har møtt hardt fjell, forklarer driftssjef Øystein Olimb. I stedet for en krone pr rymming måtte Olimb mannskaper kjøpe inn tre kroner. Det medfører både økt forbruk av materiell og tid, forklarer Øystein Olimb, som må innse at selskapet denne gang ligger etter skjema.

Mange utfordringer
Terrenget er bratt, og med en høydeforskjell på 400 meter. Derfor er dette en utfordrende jobb både for hovedentreprenør Thore Magnussen & Sønn AS fra Borge i Lofoten og underentreprenør Olimb Anlegg AS.
-Vi har møtt mange utfordringer i et krevende oppdrag, men opplever at dialogen både med hoved- entreprenør og kommune er god. Det er viktig å ha en åpen dialog i krevende prosjekter der man ikke alltid kan forutse hva som vil dukke opp underveis, og når man skal håndtere fjell er det viktig å være tydelig på grunnlaget for anbudsberegningen, mener Øystein Olimb.
-Fjell kan være så mangt, og som entreprenør kan vi ikke drive et prosjekt med «all risk included». Det har vi fått erfare i Narvik, og derfor er jeg også svært fornøyd med at vi er samarbeidende aktører som alle er opptatt av best mulig løsning både økonomisk og framdriftsmessig.

Godt rigget for tøffe oppdrag
-Vi er godt rigget for denne typen oppdrag. Hammerboring og fjellboring er krevende, og våre operatører må hele tiden være «hands on». Her er det ingen tilkomst mellom start og mål, og det må vi være bevisst på når vi går i gang.  Derfor velger vi robust utstyr som tåler utfordringer, sier Olimb.
I Narvik har operatørene Kurt Bøyum og Odd Inge Kjøniksen tøffe dager på grunn av krevende grunnforhold og et vekslende vær oppe i fjellsiden med fantastisk utsikt over Narvik.
Stigningen på boringen er på 33 prosent, og er både det lengste og bratteste strekket Olimb noen gang har kjørt.
Det er derfor laget et eget klemarrangement for å forhindre en eventuell brekkasje på borestrengen. Dermed har Olimb her et ekstra hydraulisk låsepunkt som klemmer rundt borestrengen, og innretningen er boltet i fjellet.
Jobben har tatt lengre tid enn forutsatt. Det har vært behov både for vedlikehold og reparasjoner underveis.
Med bytting av kroner og mange kjøringer ut og inn med borestrenger har det dessverre medført betydelig ekstraarbeid, noe som igjen har fått følger for framdriften i prosjektet, sier Øystein Olimb. Men etter planen skal alt være ferdig i midten av mai, om de står han av rent værmessig ved porten til Tøttadalen i Narvikfjellene.

Les mer om vårt besøk i Narvik i Rehab Nytt 1-2017: http://olimb.no/rehabnytt/  (scroll ned til «Utgaver» for nedlasting av hele bladet.