«Kikkhull-kirurgene» i Olimb

Her kan du lese litt om oss og hva vi gjør.
Av Irene Fossen 7. mai 2019
Olimb: Nye rør uten å grave eller rive.

Vann og avløp er på mange måter selve blodomløpet i samfunnet vårt. Offentlige vann- og avløpsrør i Norge har en samlet lengde som tilsvarer 2 ganger rundt jorda. Nærmere bestemt 46.000 km med vannrør og 40.000 km med avløpsrør. I tillegg kommer alle private rør som går fra det offentlige nettet og inn til hver enkelt bolig. Det er ikke småtteri, akkurat.

Tilgangen til vann og gode systemer som håndterer det, gir oss uendelige muligheter. Men det gjør oss også litt likegyldige. Vi forventer at vi alltid har tilgang til rent vann, og forutsetter at vannet vi bruker blir transportert bort i avløpssystemer. Kanskje vi til og med tar dette litt for gitt.

Den dårlige nyheten

Mer enn 1/3 av det offentlige vann- og avløpsnettet, det vil si cirka 30.000 kilometer med rør, ble lagt i bakken før 1970.

Rør som har nådd en levealder på 50 år eller mer er av dårlig, eller i beste fall usikker, kvalitet. Det gjelder også private rør inn til boliger og innvendige rør i bygg.

Etterslepet på vedlikehold av rør er enormt. Det er anslått at det vil koste svimlende 280 milliarder kroner fram til 2040 å sette i stand de offentlige rørene. Regningen for det «selvsagte vannet» vil bli betydelig høyere for hver og en av oss i årene som kommer.

Rørfornying vannledning Olimb
Behovet for å ruste opp gamle vann- og avløpsrør bare øker. Olimb har gjort det til sin misjon å fornye rør med minimal inngripen i omgivelsene.

Ute av syne, ute av sinn

Overalt rundt oss og under oss finnes rørene som frakter vannet vi forbruker. Rør vi sjelden tenker på før vi det er noe galt med dem. Som at de lekker, tetter seg – eller ikke klarer å ta unna alt vannet som finner veien ned i rørene. For i tillegg til at vi blir flere, bor tettere og bruker mer vann på mindre plass, øker også mengden overvann som følge av klimaendringer og ekstremvær.

En viktig grunn til at vi ikke tenker på vann og avløp i det daglige, er at det meste av rør er godt skjult, gravd ned og bygget inn. Under veier, under hus, inni vegger. Mye nytt har blir bygget oppå og utenpå gamle rør, og infrastrukturen har utviklet seg enormt siden de første rørene ble lagt. Derfor er det ikke ”bare” å grave opp eller rive ut gamle rør og legge nye.

Nye rør uten å grave eller rive

Og her starter historien om «kikkhull-kirurgene» i Olimb. Helt fra selskapets spede begynnelse har Olimb ligget i front med metoder, utstyr og produkter som reduserer behovet for å grave og rive. Mye av dette har medarbeidere i Olimb selv funnet opp og utviklet underveis. Slik er det å gå først i sitt felt.

Grave- og rivefrie metoder er for miljøet, infrastrukturen, eiendommer og bygninger, som kikkhullskirurgi for en pasient.

Det startet med utgravinger for hånd under vei og jernbane. Senere kom maskiner for rørtrykking og boring som gjorde det mulig å legge rør i grunnen uten å hindre – eller bli hindret av – det som omslutter rørene. Være seg vei, vann, fjell eller annet. Dette ble ekspertisen til Olimb Anlegg: Lage hull og traséer for nye rør der graving ikke er mulig eller ønskelig.

I 1977 installerte Kristian Olimb den første strømpeforingen i Norge, i et avløpsrør i Ragna Nilsens vei i Oslo. Dette markerte en viktig milepæl i Olimbs historie, og var starten på Olimb Rørfornying, som i dag er markedsleder i Norge innen sitt felt.

Ingen aktør i landet har mer kompetanse og erfaring innen gravefri rørlegging og ledningsfornyelse enn Olimb Anlegg og Olimb Rørfornying samlet.

Som kikkhullskirurgi

Grave- og rivefrie metoder er for miljøet, infrastrukturen, eiendommer og bygninger, som kikkhullskirurgi for en pasient. Raske inngrep og små arr. I stedet for å lage store «operasjonssår» når rør skal repareres eller legges nye, jobber Olimbs operatører via tilkomstpunkter som gir minst mulig inngripen i omgivelsene og i hverdagslivet til folk flest.

For eksempel:

Rehabilitering (rørfornying) av nedgravde rør skjer via kummer og stakepunkter så langt det er mulig – uten å grave opp vei, grunn og eiendom unødvendig.

Rehabilitering (rørfornying) av avløpsrør inni og under bygninger kan langt på vei gjøres via stakeluker og sluk, uten større inngrep i bygningsmassen.

Etablering av nye rør skjer ved at det bores eller trykkes horisontale hull til inntrekking av nye rør. Graving reduseres til et minimum, og belastningen for miljøet og infrastrukturen er betraktelig mindre enn ved tradisjonell graving.

Metoder rørfornying Olimb
Noen eksempler på ”kikkhull-operasjoner” som Olimb utfører: 1) Rørfornying av avløpsrør via kum. 2) Rørfornying av privat avløpsrør under gårdsplass og hage. 3) og 4) Rørfornying av innvendige avløpsrør i bygninger. 5) Tunnellering for store rør under vei. 6) Styrt boring under parkområde.

Hverdagen kan gå som normalt

I praksis betyr dette at hverdagslivet i stor grad kan gå som vanlig når Olimb jobber med rørene. Gater, veier og jernbanelinjer kan holdes åpne for trafikk. Beboerne i borettslaget kan bli værende i leilighetene sine mens rørfornying av de innvendige rørene pågår. Huseiere slipper å grave opp hagen eller innkjørselen for å skifte det dårlige avløpsrøret på eiendommen.

Et fag for fremtiden

Stadig flere har blitt klar over at det finnes miljøvennlige og kostnadsbesparende alternativer til å grave og rive når rør skal legges eller fornyes. Dette merkes på etterspørsel og oppdragsmengde, og det trengs stadig flere «kirurger» i Olimb.

Det finnes i dag ingen formell utdanning innen rørfornying og gravefrie metoder. «Olimb-skolen» er kanskje det nærmeste man kommer, og operatørene våre er blant de få i landet i dag som er spesialister på et fagområde som kommer til å oppleve en eksplosiv vekst i etterspørsel i fremtiden.