Jakter de smarteste løsningene på IFAT

01.06.16: Det var meget fokuserte representanter fra rørfornyingsavdelingen til Olimb som gikk systematisk til verks for å få med seg mest mulig av nyheter innen eget fagområde under årets IFAT-messe i München.
Av Odd Borgestrand 1. juni 2016

I praksis betød det at Olimb-medarbeiderne, bestående av salgsmedarbeidere og anleggsledere med salgssjef Svein Rune Myhre og driftssjef Bjørn Mathisen som lagledere «gjennomsøkte» tre av de 18 utstillingshallene på messeområdet. I tillegg også fikk med seg flere demoer utendørs.

Rørfornyingens medarbeidere la vekt på at dette skulle være både en hyggelig og faglig utbytterik tur.

Viktig messetur
-Det er viktig at våre mellomledere også kommer ut på messer som dette for å fange opp detaljer som kan bety mye i deres hverdag. Mye av det utstyret vi benytter har vi selv utviklet, og da er det viktig å se hva markedet for øvrig har å tilby. Vi er ganske så nøye med å sikre topp kvalitet på alt utstyr som kommer inn hos oss, understreker Svein Rune Myhre.

IFAT2 090 - Kopi
Høyt på ønskelista til rørfornyerne, – en liten og fleksibel cutter med kamera for anboringer til vannledninger, forteller anleggsleder Bjørn Langbråten.

Smart og kompakt
-Vi jakter på smarte og kompakte løsninger. Denne gang vil vi gjerne finne det beste innen cuttere for oppfresing av anboringer i vannledning. Her er det el-modellene vi ønsker å få inn i våre biler, og det er et par interessante leverandører som kan tilby oss dette, forteller driftssjef Bjørn Mathisen.
Han legger til at delegasjonen også jakter på de beste rørinspeksjonskameraene som går på elektrisk drift. -Vi har benyttet luft, mens andre europeiske aktører utstyrer sine kameraer med batteripakker. Her har det skjedd en fin utvikling de senere årene, og det betyr at vi også ønsker å oppgradere vårt utstyr, legger han til.

Vann- og avløpsledninger
Vi skal også oppdatere oss på ulike materialer for både vann- og avløpsledninger. Her inngår også utstyr for UV-herding. Videre legger vi vekt på de miljømessige løsningene. For oss er miljøvennligheten helt avgjørende, og det vil styre veien videre for vårt selskap, sier Mathisen videre.
-Vi er åpne for nye metoder og nye løsninger. Når det er sagt ønsker vi å være «gode, gamle Olimb», som kun leverer det vi er hundre prosent trygge på.  Det betyr at vi vil foreta egne tester av nye produkter og nytt utstyr før vi tar det i bruk i vår hverdag.

Litt hemmelig også
-Det er mye spennende på gang, og vi har ikke lyst å avsløre alt vi gjør på denne messa. Det er noen møter bak lukkede dører også, innrømmer de to.Olimb har nemlig en intensjon om å være markedsleder i Norge i mange år framover selv om stadig flere aktører kommer inn på det norske markedet.
-Konkurranse er sunt, og det skjerper oss, og derfor har vi også sendt to store delegasjoner til årets messe. Konsernledelsen har sine strategi- og utviklingsmøter, mens salg og drift har fokus på praktiske løsninger som holder Olimb-navnet godt framme i norsk vann- og avløpsbransje, sier markedssjef Val Sibbern til Rehab Nytt.

135.000 besøkende
Messe München kalkulerer med samme besøksantall i år som for to år siden. Det vil si drøyt 135.000 innenfor portene på det 230.000 kvadratmeter store utstillingsområdet. 18 store utstillinghaller ligger på rekke og rad, og den skal ha god kondisjon og mange særinteresser som skal makte å gå gjennom hele messeområdet på de fem dagene messa varer.
En rekke norske delegasjoner har tatt turen til München, og det er det god grunn til når messa også feirer 50 års jubileum.  De norske deltakerne representerer hovedsakelig grossister, kommuner, entreprenører, ulike produsenter og rådgivere.

Mer fra IFAT i neste utgave av bladet Rehab-Nytt.