Innvendig rørfornying like godt som nytt

-Er innvendig rørfornying like bra som total renovering? Spørsmålet diskuteres stadig mellom ulike faggrupper og aktører. Hva mener SINTEF?
Av Odd Borgestrand 19. april 2018
SINTEF-rapport slår fast at innvendig rørfornying er en like god løsning som utskiftning av rør.

Bildet: Olimbs Frode Berntzen med SINTEF-rapporten som slår fast at innvendig rørfornying er å betrakte som en like god løsning som et helt nytt rør. Foto: Odd Borgestrand.

Vannskadekontoret og SINTEF Fag har i samarbeid gitt ut en rapport som tar for seg utbedring av avløpsrør med rørfornying – eller relining, som er begrepet SINTEF Byggforsk benytter. Vannskadekontoret er et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter, der hovedoppgaven er informasjonsvirksomhet. Vannskadekontoret er en avdeling under SINTEF Byggforsk. Fagrådet for våtrom er også med i virksomheten.

Forsikringsselskapene ville ha svar
Det var først og fremst forsikringsselskapene som ønsket svar på om rørfornying er å betrakte som et nytt rør når det er fornyet innvendig.

-Vi ser at det er delte meninger spesielt blant konsulenter som ofte foretrekker å rive ned vegger og pigge opp gulv alt over kjellergulvet i stedet for å benytte rørfornyingsmetoder. Når det gjelder bunnledninger er det ofte slik at konsulentene helt og fullt anbefaler rørfornying til tross for at rørene her ofte er i langt dårligere forfatning enn i stammene opp i bygget, forteller Olimbs salgssjef for borettslag, sameier og næringsbygg, Frode Berntzen.

Omfattende rapport
I den omfattende rapporten om utbedring av avløpsrør, skrevet av Pål Harstad og Karolina Stråby i SINTEF Byggforsk, er flere entreprenører i bransjen intervjuet. Det er også innhentet erfaringer fra byggherrer fra konkrete prosjekter. I sitt sammendrag av den 90 sider lange rapporten skriver Harstad og Stråby blant annet:

«Ved behov for utbedring av avløpssystemet, enten grunnet lekkasje eller som del av planlagt vedlikehold, er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsanalyse. Utskifting eller forbedring av avløpsrør bør ses i sammenheng med tilstanden til vannrør, sluk og tettesjikt i våtrom. Det er lite hensiktsmessig å utføre relining dersom øvrige installasjoner trenger tilsvarende oppgradering i nærmeste framtid. (…)
(…) Relining innomhus er et hensiktsmessig produkt ved riktig anvendelse. Hvis avløpsrørene er i en tilstand som vil tåle renovering, vannrør med samme føringsvei har en forventet restlevetid på over 10 år og våtrom har sluk med klemring (og membran), kan relining være et egnet tiltak.»

Her kan du lese SINTEF-rapporten «Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting.»

Like godt som nytt
Rørfornying innvendig har utviklet seg til et godt produkt, og Frode Berntzen i Olimb trekker fram at SINTEF Byggforsk konkluderer med at et rørfornyet ledningsnett har en like lang levetid som et nytt rør.

-Denne konklusjonen kommer ikke som en overraskelse på oss som arbeider med dette til daglig, og rapporten fra Vannskadekontoret har slått positivt ut på oss som arbeider innen dette fagområdet. Pågangen fra potensielle kunder har vært svært god det siste året, og nå har vi en stor utfordring i å møte etterspørselen, sier Berntzen.
– I mange bygninger vil innvendig rørfornying være den perfekte løsningen, mens vi i enkelte andre bygninger anbefaler total renovering.

Olimb i førersetet
Berntzen er i dag stolt over at Olimb har vært i førersetet for innvendig rørfornying i Norge. Olimb var en pådriver for å få sertifisert metoder og produkter, og var dermed også først ute med SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning i 2010. Han understreker likevel at det i tillegg til den tekniske godkjenningen av produkt og metode også er helt avgjørende at operatørene gjør en god jobb.

-Dessverre er det ikke mulig å oppnå et fagbrev som rørfornyer, og dermed er det opp til hvert enkelt selskap å sørge for at jobben blir utført på en håndverksmessig god måte. Det er dette vi skal måles på, og når vi nå arbeider med å øke kapasiteten må vi skynde oss langsomt. Våre operatører skal ha den nødvendige kompetansen før de slipper til på krevende prosjekter rundt om i landet, forsikrer Berntzen.

LES OGSÅ: Nye og strenge krav til rørfornying