Inn med unge VA-ingeniører som tør og vil

Rørdagene 2018: - Det er viktig at unge VA-ingeniører slipper til i eget fag og i samfunnsdebatten. De som tør og vil bør også få beslutningsansvar.
Av Odd Borgestrand 15. februar 2018
Unge ingeniører i vann og avløpsetaten i Bergen kommune.

Bildet: Overingeniør Andreja Ostojic og sivilingeniør Torstein Dalen jobber begge i Vann og avløpsetaten i Bergen kommune. Fagdirektør Magnar Sekse (i midten) føler seg privilegert som har unge medarbeidere som vil og tør ta ansvar for en innovativ utvikling i byen. Foto: Odd Borgestrand

Slipp unge VA-krefter til! Det var meldingen fra den unge sivilingeniøren Torstein Dalen hos Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune under Rørdagene 2018 i Bergen. Olimb var representert med sin avdelingsleder i Bergen, Anders Kjellberg. Han karakteriserer fagtreffet som nyttig og inspirerende.

For unge VA-ingeniører handler framtiden om digitalisering. Alle tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres i Bergen kommune.

-Vi skal møte klimaendringer, befolkningsvekst og fortetting. Vi vil være VA-ingeniører som tør å stille krav. Et eksempel på framtiden er kunstig intelligens til rehabilitering til ledningsnettet. Robotisering vil også komme i VA-bransjen. Vi må våge å ville noe mer enn å produsere vann og rense avløp. På overvann har vi oppnådd byutvikling og grønne korridorer. Det er viktig at unge VA-ingeniører slipper til i eget fag og i samfunnsdebatten, sa Torstein Dalen.

En forutsetning for å lykkes i norsk infrastruktur er etter Dalens mening et tverrfaglig samarbeid på tvers av generasjonene og de ulike sektorene. – Det er en forutsetning for en innovativ framtid, slo han fast.

Innovasjon fordyrer
Direktør for VA-divisjonen i Norconsult, Tom Baade-Mathiesen, mener det er viktig at rådgiverne slipper til i starten av et prosjekt, og de vil gjerne være med på utfordrende samhandlingsprosjekter. En ny generasjon ingeniører ser uante muligheter innenfor digitalisering av VA-bransjen, og derfor er det viktig å satse sterkt på rekruttering i rådgiverbransjen. Men innovasjon er også et kostnadsspørsmål.

-Mange rådgivere arbeider innenfor så strenge økonomiske rammer at de opplever innovasjon som fordyrende i et prosjekt. Rådgivere bør imidlertid bli mer «gale» og komme seg utenfor komfortsonen. På den måten kommer vi noen skritt videre, sa Baade-Mathiesen, som var styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening inntil fjor.
Utdanning er også en nøkkelfaktor for innovativt arbeid i VA-bransjen. Norconsult er en av flere pådrivere for et aktivt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og bransjen, og ga uttrykk for at de ønsker å bidra til etablering av det nye VA-kompetansesenteret på Ås.

LES OGSÅ: NMBU tar NoDig på alvor, tilbyr doktor-utdanning

Direktør for Kultur og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby, er ansvarlig for flere store prestisjebygg i hovedstaden og har tidligere ledet VA-etaten i Oslo kommune. Hun hadde et eget innlegg på konferansen om byggherrers og innkjøpers muligheter og vilje til å stille krav, og var klar på at det ikke står på midlene i norsk VA-sektor.
-De som vil får det også til, var hennes mantra.