Høytrykkspyling til nytte og besvær

- I gode rør er høytrykkspyling og vedlikeholdspyling godt egnet til å fjerne fett og andre fremmedelementer. Men i gamle og dårlige rør kan spyling få alvorlige konsekvenser både med tanke på lekkasjer og restlevetid.
Av Irene Fossen 31. juli 2018
Høytrykkspyling avløpsrør.

Bildet: Ukritisk bruk av høytrykkspyling kan ødelegge avløpsrør. Før vedlikeholdsspyling må det faktiske behovet undersøkes. Er det ikke noe problem skal det heller ikke spyles. Foto: Rørinspeksjon Norge.

Det sier Tibor Lie, som til daglig arbeider med rørfornying i det private markedet. Med seg inn i sin nåværende stilling hos Olimb hadde han 12 års erfaring som operatør på spylebil. I disse årene så han en rekke eksempler på hvordan avløpsrør er angrepet som følge av lang tids bruk og slitasje.

Tibor Lie Olimb Rørfornying
Tibor Lie arbeider til daglig med rørfornying i det private markedet. Med seg inn i sin nåværende stilling hos Olimb hadde han 12 års erfaring som operatør på spylebil.

Behold tynn fetthinne
Mange spylefirmaer markedsfører at de enkelt fjerner fett i avløpsrørene. Tibor Lie mener at det ikke ukritisk bør brukes høytrykksspyling dersom rørene har en tynn hinne med fett. Tvert imot er en tynn hinne med fett positiv for gjennomstrømmingen i avløpsrør. Med spyling blir hinna fjernet og rørgodset mister noe sin positive beskyttelse, forklarer han.

-Vi vet at fett i rørene er et stort problem i borettslag og sameier, men før man setter i gang med spyling bør det gjøres en vurdering av det virkelige behovet. I mange tilfeller trenger rørene rett og slett å fikses – ikke spyles.

Rør installert før 1970-75 har et rehabiliteringsbehov
Olimb Rørfornying AS har rehabilitert rørnettet i flere tusen leiligheter, og ser daglig et skrikende behov for rehabilitering. Ofte går det hull på rør under rens før rørfornying.

-Vi kan knapt bruke vann i denne fasen av prosjektet, da faren for uønskede lekkasjer er meget stor. At nyere røranlegg med lange horisontale gren – ofte med dårlig fall – kan ha et reelt behov for en gjennomspyling, kan vi forstå, men ikke der rørene har et konkret rehabiliteringsbehov, sier Lie videre.

Innvendig og utvendig rørinspeksjon
Inspeksjon med kamera kan avdekke rørenes innvendige tilstand, men det er også viktig å gjennomføre jevnlige visuelle inspeksjoner utvendig på rørene. Dette gjelder spesielt rundt muffer, som i mange tilfeller vil vise gjennomtrenging av luft. Dersom det bare er rustavleiringer som holder røret sammen må man ta rengjøringen i flere omganger, understreker Lie.

Ulike metoder
Den mest vanlige metoden for rensing av rør er kontrollert høytrykkspying med vann der løse partikler og fett løsner ved bruk av spesialdyser. En langt tøffere metode er bruk av ulike typer dyser i kombinasjon med kjetting eller kjede. Da skrapes rørene fri fra knoller og andre fremmedelementer. I forbindelse med rørfornying, der det benyttes strømpeforing, anbefaler Tibor Lie en myk gjennomspyling for å få ut løse partikler. Det er en rekke ulike typer dyser for ulike forhold.

-Dersom det skal gjennomføres vedlikeholdsspyling av et strømperenovert rør, er det viktig at operatøren gjør seg kjent med hvilken strømpeforing som er benyttet. Med et for hardt trykk vil strømpa rett og slett bli ødelagt, forklarer Lie.

LES OGSÅ: Innvendig rørfornying like godt som nytt

Svært forsiktig med vann
Olimb samarbeider med flere partnere som har både kompetanse og utstyr for ulike typer spyleoppdrag. Øyvind Holskog har mange års erfaring fra bransjen og jobber i dag i Norva 24 Sørmiljø i Kristiansand. Han har holdt mange kurs innen temaet spyling og rens av rør, og anbefaler svært forsiktig bruk av vann, nettopp på grunn av faren for vannlekkasjer i boliger og borettslag. Det er nemlig et faktum at en rekke borettslag sliter mer med lekkasjer enn tette rør når det gjelder avløp.

-Det er også verd å merke seg at engelskmennene har sagt nei til bruk av vann i forbindelse med rørfornying. Jeg tror det er et tidsspørsmål om når det blir restriksjoner på dette også i Norge, sier Holskog.