Høyt trykk på pumpeledningsjobb i Drøbak

Med bare to dager til rådighet skulle Olimb-teamet rørfornye fire hundre meter pumpeledning for kloakk uten å forstyrre dagliglivet for beboere og trafikanter i Drøbak. Ville den spesialkonstruerte strømpeløsningen klare å trykke seg gjennom svingen under innfartsåren til byen, eller ville teamet bli nødt til å be kommunens gravemaskiner komme til unnsetning?
Av Irene Fossen 26. februar 2018
Olimb utfører rørfornying i pumpeledning i Drøbak

Bildet: Olimb utfører rørfornying med spesialstrømpe i pumpeledning for kloakk i Drøbak. Foto: Irene Fossen

Frogn kommune er en «føre var»-kommune som prioriterer å fornye ledningsnettet før det blir krise. I februar utførte Olimb oppdraget med å rehabilitere en eldre, men fullt fungerende, pumpeledning for kloakk som kommer fra Museumsveien pumpestasjon og opp til Ullerudstien pumpestasjon. Ledningstrekket som ble rehabilitert startet i Ullerudstien pumpestasjon, under bebyggelse og grøntområde, fram til Osloveien hvor den endrer retning og fortsetter videre cirka 120 meter parallelt med Ullerudveien/Osloveien mot Drøbak sentrum.

Totalt var det snakk om cirka fire hundre meter pumpeledning som skulle fornyes med montering av innvendig strømpe. Olimb-teamet hadde satt av to dager til monteringsjobben, som ble utført i to etapper.

Spesialbestilt strømpeløsning
Pumpeledninger for kloakk må tåle trykk. Til denne jobben i Frogn, hvor røret hadde en diameter på 300 mm, ble det benyttet en glassfiberforsterket løsning som er beregnet til å tåle trykk på inntil 3 bar. Det var knyttet ekstra spenning til om strømpen ville la seg føre gjennom retningsendringen på hele 60 grader under den travle Osloveien. Alternativet – graving – er noe Olimb alltid bestreber seg på å unngå.

Olimb utfører rørfornying på pumpeledning i Drøbak
Olimbs operatører forbereder montering av spesialstrømpen. Fra venstre: Jostein Lundeby, Christian Perez og Geir Johansen.

Første etappe gikk som smurt
I strålende kaldt vintervær, under snødekt mark, gikk første etappe av monteringsjobben. 177 lengdemeter med pumpeledning i rett linje fra gravehull til pumpestasjonen. Den glassfiberforsterkede strømpen krevde riktignok noen ekstra forholdsregler ved innvrenging av strømpen i eksisterende rør. Men med riktig smøring og trykk, og kun mindre justeringer underveis, gled den perfekt gjennom pumpeledningen og fant veien ut og opp i lyset i pumpehuset, hvor også en representant fra Frogn kommune fulgte spent med.

Olimb utfører rørfornying på pumpeledning i Drøbak
Olimb-operatørene Geir Johansen og Jostein Lundeby (bak) tar imot den massive strømpen som har blitt ført 177 meter med lufttrykk gjennom eksisterende pumpeledning opp til Ullerudstien pumpestasjon i den første av to etapper av rørfornyingsjobben på totalt cirka 400 meter.

Fra den avansert utstyrte Olimb-bilen kunne nå herdeprosessen i første del av røret settes i gang, og både oppdragsgiver og utfører pustet lettet ut. Dette lovet godt for dag to og den andre, kritiske etappen under Osloveien.

Kommunens gravemaskiner sto parat
Selv med en veldig god første etappekjøring dagen før, var det naturlig nok litt spenning hos teamet som rigget seg for andre etappe. Retningsendringer på rør kan være en real utfordring når strømper skal føres igjennom. I dette oppdraget var strømpen laget for å tåle ekstra trykk, og i tillegg «svinger» pumpeledningen akkurat under en rundkjøring i selve innfartsåren til Drøbak.

Konsekvensene ved en fastkjørt strømpe midt under den travle Osloveien kunne fort medføre en hel del besvær, og derfor hadde Olimb alliert seg med kommunen, som hadde gravemaskiner i beredskap. Men når plan B er graving, er Olimb-mannskapet bare enda mer innstilt på å få plan A til å fungere!

Skuffet ikke
Olimb-teamet leverte også da det gjaldt som mest på dag to i Drøbak. Mens dagliglivet gikk sin vante gang oppå bakkenivå, utførte Olimb-operatørene nok en vellykket strømpeforing i avløpsrøret under vei og trafikanter. Strømpen lot seg manøvrere gjennom den kritiske «knekken» i pumpeledningen og kom ut på endepunktet som planlagt. Kommunens gravemaskiner trengte aldri å rykke ut, og hverdagen gikk helt uforstyrret for omgivelsene – slik det som regel gjør når Olimb utfører rehabiliteringsoppdrag.

«Good to go» de neste 100 år
Rørfornying regnes fortsatt av mange kommuner som en utradisjonell metode innen rehabilitering av VA-ledninger, men i Frogn har de benyttet denne metoden i mange år. Kommunen viste Olimb stor tillit da de valgte dette alternativet også til fornyelse av pumpeledning for kloakk. Heldigvis kunne Olimb nok en gang vise seg tilliten verdig og levere en sluttrapport til oppdragsgiver på en vellykket og kvalitetssikret jobb.