Høyskolestudenter på Olimb-besøk

25 studenter ved Høyskolen i Østfold fikk en innføring i gravefrie metoder under et besøk hos Olimb i dag. Besøket var ledet av Heidi Kringstad som til daglig jobber i rådgiverselskapet Sweco AS i Sarpsborg.
Av Odd Borgestrand 3. oktober 2017

Bildet: Prosjektleder Arne Valle i Olimb Anlegg AS fortalte om de ulike metodene innen NoDig da 25 studenter ved Høyskolen i Østfold i dag var på Olimb-besøk.

Heidi Kringstad er engasjert ved Høyskolen i Østfold innen VA teknikk.
Prosjektleder Arne Valle i Olimb Anlegg AS fortalte om de ulike metodene innen NoDig, som rørpressing, hammerboring, styrt boring og tunnellering. De ulike metodene åpner opp for store muligheter innen norsk infrastruktur. Valle gikk med sin brede kompetanse også gjennom hvilke momenter det er viktig å måtte ta hensyn til i planlegging og gjennomføring av et prosjekt.

Besøk også ved lageret til Olimb på Karlshus, der Peer-Christian Nordby hadde god oversikt over sine gjester..
Besøk også ved lageret til Olimb på Karlshus, der Peer-Christian Nordby hadde god oversikt over sine gjester..

Salgssjef Svein Rune Myhre i Olimb Rørfornying AS fortalte om hvilke løsninger som kunne benyttes på eksisterende vann- og avløpsledninger ved hjelp av rørfornying,
Han la også stor vekt på at kummer er en del av det totale ledningsnettet. En gjennomgang av ulike løsninger som kunne benyttes for utbedring av eksisterende kummer, og valget av kumløsninger på ny anlegg med tanke på vedlikehold og fremtidig framtidig rørfornying, ble en spennende forelesning for studentene, som også fikk en omvisning på det store lageret til Olimb Rørfornying på Karlshus.