OLIMB RØRFORNYING

Historien

Innledning

Helt fra selskapets spede begynnelse har Olimb ligget i front med metoder, utstyr og produkter som kan redusere behovet for å grave og rive i fornyelse av ledningsnettet.

I 1977 installerte Kristian Olimb den første strømpeforingen i Norge, inni et avløpsrør i Ragna Nilsens vei i Oslo. Dette markerte en viktig milepæl i Olimbs historie, og var starten på det som etter hvert ble et eget selskap, Olimb Rørfornying AS, som i dag er markedsleder på rehabilitering av rør i Norge.

Selskapets eier siden 2017, danske Per Aasleff A/S, er markedsleder på rørfornying i Europa.

Milepæler

 • 1957

  Anleggsvirksomheten Kristian Olimb AS blir etablert

  Kristian Olimb grunnla sin virksomhet i 1957. De første årene ble det mest skogsbilveier, fjellsprengning og tradisjonell anleggsvirksomhet.

 • 1962

  Den første store entreprisen

  Kristian Olimb AS vant anbudet på ledningsarbeider for Fredrikstad og Omegn Vannverk. Flere store kontrakter på legging av vannledninger følger på 60-tallet og virksomheten får solid fotfeste.

 • 1970-årene

  Nye maskiner og metoder

  I 1970 henter Kristian Olimb den første maskinen som kan bore i løsmasser fra USA til Råde. Fire år senere anskaffer han en stigort-maskin for boring av tunneler i fjell, og selskapet lanserer både horisontal og vertikal grovhullsboring i fjell som nytt spesialområde.

 • 1977

  Første installasjon av strømpeforing i Norge

  Innovatøren Kristian Olimb sikrer seg lisens på verdens første strømpeforing. Han kontakter Oslo kommune og får lov til å prøve ut foringen i et avløpsrør i Ragna Nilsens vei. Dette skjer i 1977. Installasjonen er vellykket og et nytt eventyr er i gang.

 • 1995

  Første rehabilitering av vannledning

  I et trangt smug i Fredrikstad sentrum gjennomfører Kristian Olimb AS et spennende pilotprosjekt: Et sammenfoldet PE-rør av typen Compact Pipe blir trekt gjennom en gammel, oppsmuldret vannledning under bakken og deretter varmet opp med damp, slik at det folder seg ut i den eksisterende ledningen. I stedet for å grave opp hele det 95 meter lange strekket, er det bare behov for et lite hull i hver ende for innføring og mottak av røret. Pilot-installasjonen var svært vellykket, og mange dårlige vannledninger skal etter hvert bli rehabilitert med denne metoden.

 • 2000-tallet

  Innvendig rørfornying

  Gjennom 2000-tallet utvikles produkter og metoder for rørfornying av innvendige avløpsrør i bygninger. Metodene er svært godt egnet for borettslag på grunn av små inngrep i bygningsmassen og lite ulempe for beboere. I 2010 får Olimb, som første leverandør i Norge, Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk for rørfornying inne i bygninger.

 • 2008

  En ny generasjon Olimb overtar

  I 2008 tar brødrene Tor-Erik og Øystein over firmaet Kristian Olimb AS etter sin far.

 • 2011

  Selskapsstrukturen endres

  Rørfornying blir samlet under en felles ledelse i Olimb Group, mens eiendom- og anleggsvirksomhet blir lagt utenfor. Tor-Erik Olimb blir arbeidende styreformann for hele konsernet. Det overordnede målet for Olimb er å være landets fremste aktør på gravefrie metoder (No-Dig), og Olimb Rørfornying skal være landets ledende selskap på rørfornying. Rørfornyingsavdelinger opprettes etter hvert i Trondheim og i Bergen.

 • 2015

  ISO-sertifisert

  I august 2015 får Olimb bekreftelsen på at bedriften holder høy kvalitet både på miljø og ledelse ved å tilfredsstille kravene til ISO sertifikatene 14001 og 09001.

 • 2017

   

  Per Aarsleff A/S blir største eier i Olimb Rørfornying

  Olimb selger 51 prosent av Olimbs totale rørfornyingsaktivitet til danske Per Aarsleff A/S, som med det blir største eier i Olimb Rørfornying.

  Aarsleff og Olimb kjenner hverandre fra tidligere samarbeid, og begge selskaper har siden 1970-årene vært sterke bidragsytere i den teknologiske utviklingen innen gravefri rørfornying i Norden og Nord-Europa. Overtagelsen skjer som et ledd i et naturlig generasjonsskifte, og skal bidra til å sikre fortsatt utvikling og vekst.

 • 2022

   

  Aarsleff kjøper 100 % av aksjene i Olimb Rørfornying

  Per Aarsleff Holding AS kjøper ut resterende aksjer og tar hundre prosent eierskap i Olimb Rørfornying AS.

  Olimb Anlegg AS fortsetter som et eget, familieeid selskap.

  De to selskapene har ikke lenger noen felles eierforbindelser, men fortsetter hver for seg under Olimb-logoen.

Jubileumsbok

Les mer om Olimbs rikholdige historie i jubileumsboken som ble utgitt i anledning Olimbs 60 års jubileum i 2017 (åpnes i ny fane).