Herskapelig rørfornying i Sandefjord

Å bytte ut gamle rør i en fredet bygning er ikke bare-bare. Ved å velge rørfornying av avløpsrørene i Villa Midtås i Sandefjord slipper eierne ødeleggende inngrep og kostbart gjenopprettingsarbeid i det unike bygget.
Av Irene Fossen 28. august 2019
Rørfornying i Midtåsen

Bildet: Olimb Rørfornying Grenland har fått oppdraget med å rørfornye avløpsrørene i skipsreder Anders Jahres sagnomsuste villa Midtåsen. Fra venstre avdelingsleder Vegard Brubakken og salgsleder Hans Edvard Lunde.

Skipsreder Anders Jahre fikk bygget prakteiendommen Midtåsen på toppen av Sandefjord i 1933. Herfra styrte han sitt forretningsimperium og holdt fasjonable selskaper for forretningsforbindelser og prominente gjester fra kongehus, adel og kulturelite fra hele verden. Mange historier og myter er knyttet til den storslåtte boligen, som er omgitt av et 60 mål stort parkanlegg.

Fredet bygning med særpreg

Jahre bodde i Midtåsen frem til sin død i 1982. Hans kone Bess levde videre i herskapshuset til hun gikk bort i 2006. Da ble Villa Midtås lagt ut for salg. Eiendommen ble samtidig vedtaksfredet av Riksantikvaren som et kulturminne, slik at den skulle beholde sitt særpreg med nye eiere.

Utsikt over Sandefjord fra Villa Midtås
Villa Midtås har vært ramme for mange fasjonable selskaper gjennom tidene. Foto: Unike Hoteller

Sandefjord Kommune, Vestfold Fylkeskommune og Anders Jahres Humanitære stiftelse gikk sammen om å kjøpe den historiske eiendommen, og drifter den gjennom eierselskapet Midtåsen AS.

Til stor glede for Sandefjords innbyggere åpnet de nye eierne dørene for publikum i 2007. Den myteomspunne praktvillaen kan i dag leies til arrangementer gjennom Unike Hoteller.

Strenge regler for vedlikehold og reparasjoner

Interiøret i Villa Midtås er bevart akkurat slik det var i Jahres storhetstid, og fredningsvedtaket sikrer at det ikke blir gjort endringer som påvirker eiendommens egenart. Men et fredningsvedtak innebærer også strenge regler for hvordan vedlikehold og reparasjoner skal utføres.

Dersom eieren av en fredet bygning ønsker å gjøre tiltak på bygningen som går lenger enn vanlig vedlikehold, må det søkes om dispensasjon fra fredningsvedtaket. Vanlig vedlikehold er å ta vare på og reparere eksisterende bygningselementer, mens bytte og skifte av deler er søknadspliktig som hovedregel.

Vannlekkasje avdekket rør på overtid

Fredet interiør
Alle rom i Villa Midtås har unike detaljer som ikke må endres. Det gjelder også badeværelsene.

I 2018 var en lekkasje fra et av de gamle vannrørene til bad og toaletter i bygningen. Alle vannledningene var skjult i vegger, tak og gulv.

Å gjøre store inngrep i vakre Villa Midtås for å fjerne de gamle rørene og erstatte dem med nye, var på ingen måte ønskelig for eierne. Det ville være en ekstremt tidkrevende, kostbar og kanskje bortimot umulig oppgave å sette overflatene og interiøret tilbake i sin opprinnelige stand, med de samme materialer og elementer.

Etter søknad og godkjenning fra fredningsmyndighetene ble nye, synlige vannrør tilpasset i hvert rom.

Behov for forebyggende tiltak

På grunn av anleggets alder og behov for vedlikehold ville ikke fremtidige lekkasjeskader bli dekket av forsikringene. Eierne ble derfor oppfordret til å iverksette en gjennomgående rehabilitering av alle gamle rør – spesielt avløpsrørene – for å forebygge flere lekkasjer.

Avløpsrørene går i vegger gjennom flere etasjer. En løsning med synlige rør som ble valgt for badene var uaktuelt, og å skifte ut rørene ville i praksis ikke la seg gjøre i dette fredete bygget.

Heldigvis var det noen som visste råd. Sandefjord kommune, som er største eier i Midtåsen AS, har rammeavtale med Assemblin AS avdeling Service Vestfold om drift og service av rør og VVS. Gjennom denne avtalen har Assemblin også ansvaret for rør og VVS i Midtåsen. De anbefalte å rørfornye de innvendige avløpsrørene og bunnledningene med strømpeforing.

Nye avløpsrør uten å rive, pigge – eller søke

Kort fortalt går rørfornying ut på at en skreddersydd filtforing, som er mettet med et herdestoff, blir vrengt inn i avløpsrøret ved hjelp av lufttrykk. Dette gjøres hovedsakelig gjennom sluk eller stakepunkt, uten ødeleggelser i bygningen. Når strømpeforingen er blåst opp inni røret, tilsettes varm damp (eventuelt LED-lys) som får materialet til å herde. Sluttresultatet er et nytt rør inni det gamle.

Siden innvendig rørfornying ikke medfører synlige endringer i bygget, faller metoden inn under kategori «vanlig vedlikehold». Dermed trenger ikke byggeier å søke om dispensasjon fra fredningsvedtaket for å gjennomføre rehabiliteringen, men arbeidene blir på vanlig måte meldt til fredningsmyndighetene.

LES OGSÅ: Innvendig rørfornying like godt som nytt

Morsomt og spennende oppdrag

Etter en tilbudsrunde var det Olimb Rørfornyings avdeling i Grenland som fikk oppdraget med å fornye det originale avløpsanlegget i Midåsen som underentreprenør for Assemblin. Prosjektet innebærer også inspeksjon og rens av rørene, samt filming av rørene etter rørfornying.

Avdelingsleder i Grenland, Vegard Brubakken, synes det er morsomt og spennende at hans team får bidra til å bevare et kulturminne med så mye historie og mystikk i veggene.

– Jobben vi skal gjøre her i Midtåsen er egentlig ikke så spesiell i seg selv. Rørene er standard soilrør fra periodene da eiendommen ble oppført, og vi bruker vanlig utstyr og fremgangsmåte når vi fornyer rørene. Men omgivelsene her er jo ekstremt flotte og unike. Det gjør selvsagt oppdraget ekstra spennende, smiler Brubakken.

Ingenting synlig kan endres

Originalt toalett i Villa Midtås
Toalettene i Midtåsen er fredet inventar som må bevares slik de er når rørfornyingen gjennomføres.

-Vi bestreber oss alltid på å være forsiktige med inventar, interiør og overflater når vi jobber innvendig i bygninger. Fredningsstatusen i Midtåsen betyr bare at vi må være litt ekstra påpasselige når jobber. For eksempel må vi være spesielt varsomme med fliser rundt sluk og i håndtering av klosetter som må flyttes for at vi skal komme til i rørene. Alt synlig inventar i bygningen skal ifølge kulturminneloven være uendret etter at vi har utført arbeidet vårt. Det skal vi selvsagt gjøre vårt ytterste for å klare, forsikrer Vegard Brubakken.

Om oppdraget i Midtåsen:
• Rørfornying av cirka 100 meter avløpsrør med tilkoblinger til 7 stk bad og 2 stk toalettrom. Bunnledning inngår også i entreprisen.
• Oppdraget skal etter planen gjennomføres i løpet av september 2019.

• Olimb Rørfornying er underentreprenør for Assemblin avd. Service Vestfold i prosjektet. Byggherre Midtåsen AS.