Grønt lys for etablering av VA-senter på Ås

VA-bransjen i Norge kan endelig juble. Det lenge planlagte kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås får 17,5 millioner i bevilgninger over revidert statsbudsjett 15.mai.
Av Odd Borgestrand 9. mai 2018
Iselin Nybø bekrefter investeringstøtte til kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås.

Bildet: Kunnskaps- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø hadde med seg gode nyheter da hun besøkte NMBU på Ås tirsdag 8. mai. Foto: Odd Borgestrand.

Når revidert statsbudsjett for 2018 legges fram 15. mai, kommer 17,5 millioner statlige kroner til det lenge planlagte kompetansesenteret for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU på Ås. Det var VG som fikk den spesielle «vannlekkasjen» eksklusivt i et internt pressemøte med kunnskaps- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på NMBU på Ås tirsdag. Nyheten førte VA-bransjen på topp i landets største avis, og det er heller ikke hverdagskost. Det er nettopp større synlighet denne bransjen trenger, der det er behov for 280 milliarder kroner i vedlikehold av ledningsnett, vannbehandling og avløpsrensing.

Avgjørende støtte
I fjor ble det bevilget 2,5 millioner til planarbeidet, og dermed bidrar regjeringen med totalt 20 millioner kroner til det nye senteret.
– Statlig investeringsstøtte på totalt 20 millioner kroner har vært avgjørende for at kompetansesenteret kan bli realisert. Dette er derfor en gledens dag for både vannbransjen og for kunder av vann- og avløpstjenester, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann til VVS-aktuelt. De statlige midlene blir bevilget over Kunnskapsdepartementets budsjett til NMBU, som er en tung aktør i etablering og drift av kompetansesenteret på Ås.

LES OGSÅ: NMBU tar NoDig på alvor, tilbyr doktor-utdanning

22.juni er det innkalt til et bredt anlagt informasjonsmøte for alle aktører i norsk VA-bransje, og der vil det også komme signaler om hvordan bransjen selv skal skaffe de resterende 15 millionene som skal til for fysisk å etablere senteret på Ås.
-Her skal hele verdikjeden få muligheten til å bli med på et viktig løft, sier Toril Hofshagen. Hun er ikke i tvil om at bransjen vil klare dette.

Stor glede i bransjen
Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo kommunes vann- og avløpsetat har vært en av drivkreftene bak kompetansesenteret etter at Rørinspeksjon Norge og nylig avdøde Arve Hansen tok initiativ til opprettelsen av et øvingssenter for ulike VA-aktører. Grande er nå leder av styringsgruppen for prosjektet og han er tydelig på at kompetansesenteret vil være viktig for å heve kompetansen hos ansatte i bransjen og for utdanning av studenter som bransjen trenger i årene fremover. Senteret vil også være et arnested for utvikling av ny teknologi og bedre metoder, poengterer Grande.

Leder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby hos NoDig entreprenøren Olimb, uttrykker også stor glede over at sårt tiltrengte midler nå ser ut til å være på plass.
-Dette har vi ventet på i mange år, og det er mange som skal ha æren for at regjeringen endelig har sagt ja til denne bevilgningen. En ekstra honnør vil Nordby gi til ledelsen i Norsk Vann og Oslo VAV, men han mener også Rørinspeksjon Norge og hele verdikjeden kan takke seg selv for innsatsen så langt.

Spleiselag på resterende 15 millioner
Total etableringskostnad for kompetansesenteret er kalkulert til 35 millioner kroner. Her blir det nå et tett samarbeid mellom kommuner, teknologileverandører, rådgivere, entreprenører, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. De 10 største kommunene har allerede signalisert at de vil bidra økonomisk til etablering av senteret.
-Nå begynner jobben med å få på plass forpliktende avtaler med alle interessentene i kompetansesenteret, forklarer assisterende direktør Yngve Wold i Norsk Vann, som er sekretær for styringsgruppen.
-Vi er trygge på at det blir stor oppslutning om dette viktige bransjesamarbeidet, som alle vil ha nytte av, avslutter Wold.

Håper på første spadetak høsten 2019
Han håper og tror at spaden kan settes i jorda høsten 2019 om alt går etter planen. Mer detaljert informasjon om framdrift for etablering og hvordan senteret skal driftes vil komme under det store informasjonsmøtet på Ås 22.juni, lover han.