Godt gjennomført boring i Skedsmo

09.01.15: Olimb Anlegg har gjennomført et nytt, spennende styrt boreoppdrag. Denne gang for Nedre Romerike Vannverk.  Etablering av to parallelle vannledninger, hver på 630 millimeter i trykklasse SDR 9 med en lengde på 310 meter er vel i havn. På det dypeste er vannledningen nede på 17 meters dyp.
Av Odd Borgestrand 9. januar 2015

På grunn av trykket i de nye vannledningene var det kraftige ledninger med en godstykkelse på 70 millimeter som ble trukket over et jorde og under Nitelva ved Olavsgård på Hvam i Skedsmo kommune, opplyser driftsleder i Olimb Anlegg, Øystein Olimb.

Styrt boring inngikk
her som en egen anbudsforespørsel i det omfattende prosjektet i regi av Nedre Romerike Vannverk, og oppdraget er utformet som en hovedentreprise. Den inkluderer levering, speilsveising og sammenkobling av PE-rør i tillegg til styrt boring i løsmasser.
Olimb Anlegg satte på alt disponibelt mannskap og kjørte skift for å sikre en optimalisert gjennomføring, og dette viste seg å være en fornuftig løsning i dette prosjektet.

Store prosjekter på gang
Driftssjef i Olimb Anlegg, Øystein Olimb, legger ikke skjul på at han er godt fornøyd med at firmaet har sikret seg denne entreprisen.   I dette området er det flere store prosjekter på gang, og Olimb Anlegg ønsker å være en sentral aktør også i dette markedet. Olimb skal utføre flere styrte boringer  i området på det såkalte MIRA prosjektet. Utfordringen for selskapet er å knytte til seg dyktige operatører, men Øystein Olimb mener Olimb Anlegg bør være an attraktiv arbeidsgiver som legger vekt på å gi nye medarbeidere god skolering og konkurransedyktige betingelser i tillegg til ordnede arbeidsforhold og et trivelig arbeidsmiljø. Olimb Anlegg har i dag 13 fast ansatte medarbeidere og har behov for en styrking med to til tre nye medarbeidere.