Fyllingen Maskin valgte Olimb Rørfornying som UE i ny, stor rammeavtale med Bergen kommune

Et mangeårig entreprenørsamarbeid om ledningsfornyelse for Bergen kommune fortsetter i nye rammer.

Gjennom mange år har Olimb Rørfornying og Fyllingen Maskin AS hatt rammeavtaler sammen på fornyelse av avløpsnettet i Bergen.

Da Vann- og avløpsetaten i Bergen i 2020 lyste ut nye rammeavtaler på ledningsfornyelse, ble gravefri rehabilitering av avløpsnettet med strømpeforing skilt ut som en egen anskaffelse. Olimb Rørfornying ble tildelt denne rammeavtalen alene.

Nå er det klart at det gode samarbeidet med Fyllingen Maskin likevel fortsetter på rehabilitering av vannledninger.

Sikret seg stor rammeavtale

Den erfarne og tradisjonsrike entreprenørbedriften, som i likhet med Olimb ble etablert i 1957, har fått rammeavtalen med Bergen kommune om ledningsfornyelse med graving, utblokking og tettilsluttet rør for perioden 2021 – 2023 + 2 år opsjon.

Olimb Rørfornying ble valgt av Fyllingen Maskin som UE på rehabilitering av vannledninger med tettilsluttet rør.   

Total verdi for rammeavtalen mellom Fyllingen Maskin og Bergen kommune over 4 år inkludert opsjoner er cirka 400 millioner eks. mva.

Med denne kontrakten har Bergen kommune planlagt å bruke inntil 100 millioner kroner årlig på fornying av vann- og avløpsnettet med både graving og gravefrie metoder. I tillegg er det altså planlagt å bruke inntil 50 millioner kroner årlig på strømperenovering av kommunens avløpsnett.

Dette er en vesentlig økning sammenlignet med tidligere år og et virkemiddel for å øke takten på fornying av vann- og avløpsnettet i kommunen.

Stort fokus på VA-fornyelse i Bergen

Bergen har cirka 900 km vannledninger og 1200 km avløpsledninger. Målet til Vann- og avløpsetaten er å fornye 0,7 – 1 % av ledningsnettet per år. Fornyingen foregår med både graving og med gravefrie metoder (No-Dig).

Gamle vannrør er det mer enn nok av i Bergen, som hadde Norges første moderne vannverk allerede i 1855. Olimb Rørfornying har utført flere installasjoner for Bergen kommune med metoden tettilsluttet rør tidligere, blant annet med et spesialutviklet PE-rør i et av byens eldste vannrør.

I avtalen med Fyllingen Maskin skal Olimb Rørfornying rehabilitere vannledninger i dimensjoner fra 150 mm til 400 mm, og det er allerede bestilt 1100 meter for gjennomføring i løpet av de nærmeste månedene.

LES OGSÅ: Viktig vannturné vel overstått

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA