Friskmeldte avløpsrør i Høyblokka i Moss

Som i så mange andre borettslag med originale røropplegg fra perioden 1960-70, opplevde også beboerne i Høyblokka i Moss at slitte avløpsrør begynte å skape trøbbel. Etter rørfornying er avløpsrørene gode som nye igjen, fra bunn til topp.
Av Irene Fossen 11. april 2019
Høyblokka i Svaebakken er et landemerke i Moss

Bildet: «Høyblokka i Svaebakken» var det høyeste bolighuset i Moss inntil for noen få år siden. Alle de 54 leilighetene har nå rehabiliterte avløpsrør helt ut til den kommunale hovedledningen. Foto: Olimb

Fr. Nansensgate 1 borettslag eier bygningen som i Moss er kjent som «høyblokka i Svaebakken», midt i hjertet av sentrum. Blokka rommer 54 leiligheter i størrelser fra 28 kvm til 78 kvm fordelt på 10 etasjer med underetasjen, og har et felles vaskeri på toppen. Bygget har vært et landemerke for Mossingene siden det ble reist i 1968, og var byens høyeste bolighus i nærmere 50 år.

Originale avløpsrør fra 1968

Borettslaget har gjennom tidene holdt den stolte byblokka i svært god stand med vedlikehold og oppgraderinger.

I 2018, det vil si i bygningens femtiende år, ble det besluttet å gjøre noe med de originale avløpsrørene. Soilrørene av støpejern var gjennomgående slitte og rustne etter mange år i tjeneste. Så langt hadde det ikke vært problemer med lekkasjer, men noen utfordringer med tilbakeslag av kloakk. Gitt anleggets alder var tiden så avgjort moden for en rehabilitering, ikke minst for å komme større problemer i forkjøpet.

Valgte rørfornying

I samråd med Vansjø Boligbyggelag bestemte Fr. Nansensgate 1 borettslag at avløpsrørene i blokka skulle rehabiliteres med rørfornying. Olimb Rørfornying ble valgt til å utføre strømperenovering på hele det innvendige røranlegget og bunnledningen. Det vil i praksis si 9 vertikale avløpsstammer på cirka 30 meter hver, med til sammen 160 gren inn til kjøkken, bad og toaletter i leilighetene – samt 70 meter felles bunnledning fra bygget og ut til den kommunale hovedledningen.

Strømperenovering og fysiske lover

Strømperenovering av innvendige avløpsrør starter normalt nederst på stammen. En foring («strømpen») settes inn i røret som er nøye renset, og ved hjelp av trykkluft blåses den oppover i stammen. Der står den under trykk med varme til den har herdet til et nytt rør inni det eksisterende. Jo lenger stamme, desto høyere skal foringen blåses oppover. Det kommer til et punkt der tyngdekraften setter begrensninger for hvor høyt foringen kan komme, og installasjonen må deles opp i etapper.

I høyblokka i Moss ble løsningen å stanse første installasjon i stammen midt i bygget, og jobbe seg videre opp derfra til toppen via tilkomst fra leiligheter. Dette ble gjort på alle de 9 stammene.

Mange rør, mange prosesser

Når foringen er ferdig herdet inne i stammen, starter arbeidet med å frese hull til gren. Dette skjer ved hjelp av kamera og robotfres. Til slutt blir det installert foringer i grenrørene som går inn til leilighetene, med ekstra forsterkninger i skjøten mellom gren og stamme.

Slik jobbet operatørene seg møysommelig gjennom anlegget i Høyblokka, rør for rør. Rehabilitering av bunnledningen ble utført som en egen prosess på slutten av prosjektet. Total gjennomføringstid for hele prosjektet var 23 uker, hvilket også var det planlagte tidsforløpet.

LES OGSÅ: Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

Friskmeldt anlegg

Høyblokka i Moss
Høyblokka fremsto som ny etter en omfattende fasaderehabilitering i 2010. Nå er også det innvendige røranlegget fullstendig rehabilitert.

Et rørfornyingsprosjekt blir alltid avsluttet med at alle de rehabiliterte rørene filmes innvendig, for å sikre at de rehabiliterte rørene holder riktig kvalitet. Filmene overleveres til kunden sammen med en sluttrapport og FDV-dokumentasjon.

For styre og beboere i Fr. Nansensgate 1 borettslag var overleveringen i slutten av mars en kjærkommen bekreftelse på at nok en viktig oppgraderingsjobb er vel overstått. Med friskmeldt røranlegg kan beboerne i Høyblokka se fram til et nytt halvt århundre i blokka uten avløpstrøbbel.