Forsinket programvare for rørinspeksjon skaper frustrasjon

Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge (RIN) har brukt millionbeløp på å utarbeide en ny rapporteringsmanual for rørinspeksjon, men får ikke bruke den som tenkt. Årsaken er en sterkt forsinket programvareoppdatering.
Av admin_olimb 20. mars 2019
Rørinspeksjon

En lenge etterlengtet programvareoppdatering som skal gi enklere og mer presise rapporteringer fra rørinspeksjoner lar fortsatt vente på seg. Rørinspeksjon Norge er frustrert over situasjonen. Foto: Odd Borgestrand

Rapporten Rørinspeksjon for hovedledninger vann og avløp, nr. 234 har vært klar siden sommeren 2018. Den beskriver krav til utførelse og rapportering for rørinspeksjon av hovedledninger for vann- og avløp, og er en revisjon av tidligere utgitte rapporter om temaet. Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge (RIN) har brukt millionbeløp og hundrevis av dugnadstimer på den oppdaterte rapporten, som blir en viktig lærebok og manual for rørinspeksjon i årene som kommer.

Problemet er at programvareoppdateringen som er nødvendig for å ta i bruk den nye rapporteringsmanualen er svært forsinket. Fortsatt er det uklart når den sveitsiske leverandøren kan tilby en versjon som er tilpasset norske forhold.

Brukes i opplæring

Styreleder i RIN og markedssjef i Olimb, Peer-Christian Nordby, er en av mange som har lagt ned mange arbeidstimer i både den nye rapporten og oppdaterte kursopplegg for operatører gjennom RIN. Han forteller at behovet for opplæring av rørinspektører er stort. Nylig ble det arrangert et rørinspeksjonskurs for hovedledninger med 27 deltakere på Gardermoen – med gammel rapport.

-Det er fortvilet at vi ikke har oppegående programvare for den nye rapporteringsmanualen. Kurset blir dermed ikke fullverdig, og dette beklager vi overfor våre kursdeltakere. RIN har også utarbeidet et oppgraderingskurs over én dag, som nettopp omhandler den nye rapporten 234. Dette kurset må settes på vent inntil den nye programvaren foreligger, sier en frustrert Peer-Christian Nordby.

Prøveversjon med feil og mangler

WinCan heter programvaren som i praksis har vært standarden for rørinspeksjonsrapportering siden den kom på markedet i Norge i 2008. Programmet er oversatt til 39 språk og benyttes i mer enn 40 land.

Rosim AS, som er den største leverandøren av WinCan i Norge, har i lang tid trykket på leverandøren for å få klar den nyeste versjonen av programmet, VX, tilpasset norske forhold. Produktansvarlig Ståle Brodal bekrefter at en ny prøveversjon har kommet på norsk, men at det er flere utfordringer med denne som gjør at den ikke kan slippes i markedet. En dato for lansering av en fullverdig norsk versjon har han ikke fått av leverandøren.

 

wincan-vx
Det er denne programvaren, tilpasset norske forhold, rørinspektører og norske ledningseiere venter på.

Norsk Vann kontakter leverandør

Den nye rapporteringsmanualen fra Norsk Vann skal bidra til mer presis rapportering fra rørinspeksjoner, og gjøre det enklere å avdekke og ta stilling til skader og driftsproblemer på ledningsnettet. Med dagens fokus på ledningsfornyelse er det derfor svært viktig å få ta rapporten i bruk slik den er tenkt. Det er også en utfordring for norske rørinspeksjonsfirmaer at flere av de største kommunene forlanger at rapportering skal skje i henhold til den nye Norsk Vann-rapporten, som altså er tilpasset den forsinkede WinCan-programvaren.

LES OGSÅ: Fornyelse av ledningsnett i norske kommuner – utviklingen går feil vei

Konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, forstår frustrasjonen og forteller at Norsk Vann nå vil ta direkte kontakt med den sveitsiske produsenten CD-lab.

-Det er viktig for norsk vannbransje å få fram denne programvaren så raskt som mulig. Vi har lagt ned store ressurser på å effektivisere og intensivere arbeidet med inspeksjon og kvalitetssikring av vårt ledningsnett, og forventer å få den nødvendige programvaren på plass. Det er dette budskapet vi vil formidle til Sveits, og håper produsenten da forstår alvoret bak en slik henvendelse, sier Wold.