Forsiktig optimisme på Subsea Valley

Mye tyder på at 2017 vil stå igjen som et år med relativt mange innleveringer av planer for utvikling og drift. Det kom fram under årets Subsea Valley konferanse på Telenor Arena på Fornebu.
Av Odd Borgestrand 7. april 2017

Bildet: Daglig leder i Olimb Offshore, Peer Christian Nordby, (t.v) markerte at Olimb har lang erfaring med rørfornying også offshore. Her sammen med utviklingsrådgiver Pål Teien i Viken Teknologinettverk. Foto: Odd Borgestrand

Olimb Offshore deltok i år på stand sammen med sine samarbeidspartnere i Viken Teknologinettverk som igjen administreres under Mosseregionens Næringsutvikling.
Daglig leder i Olimb Offshore, Peer Christian Nordby, mener dette nettverket er et fint «bindemiddel» for aktørene i Viken-regionen.  Her er det slagordet «sammen er vi sterke» som gjelder.

En viktig konferanse
Olimb har deltatt fast på Subsea Valley de siste årene fordi næringen har vært tydelig på at de trenger nye og gode løsninger for fornyelse av ledningsnett også offshore. Det er på dette området Olimb Offshore har gode og rimelige løsninger for levetidsforlengelse.
-Dette er et tålmodighetsprosjekt, og derfor er dette en viktig arena for oss. Mange kjenner etterhvert både navn og logo, og ledere i denne næringen har også et bopel med private stikkledninger. Ofte er det rørfornying i boliger som er inngangsporten til en fruktbar samtale om muligheten for å benytte ledningsfornyelse også offshore, forklarer Nordby.
Subsea Valley er ikke konferansen for de store massene, men de om deltar er viktige personer i næringen. Nordby og kollega Rolf Dalby er derfor godt fornøyd med samtalene de hadde som utstillere også i år. Konkrete forespørsler skal nå følges opp, forteller de to, uten å røpe mer.

- Vi ser tegn til bedring for leverandørindustrien. Kontraktene som er tildelt i forbindelse med oppgradering av Njord A-plattformen og i den store Johan Sverdrup-utbygginga viser tydelig at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig, sa sa olje- og energiminister Terje Søviknes under Subsea Valley. (Foto:KRD/OED).
– Vi ser tegn til bedring for leverandørindustrien. Kontraktene som er tildelt i forbindelse med oppgradering av Njord A-plattformen og i den store Johan Sverdrup-utbygginga viser tydelig at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig, sa sa olje- og energiminister Terje Søviknes under Subsea Valley. (Foto:KRD/OED).

Betydelige investeringer
Oljedirektoratets samlede investeringsanslag for nye utbyggingsprosjekt er 175 milliarder kroner, der det er antatt innlevert PUD i 2017 og 2018, ifølge TDN Finans.
Olje- og energiminister Terje Søviknes la vekt på tegn til optimisme da han innledet årets Subsea Valley-konferanse på Fornebu.
– Vi ser tegn til bedring for leverandørindustrien. Kontraktene som er tildelt i forbindelse med oppgradering av Njord A-plattformen og i den store Johan Sverdrup-utbygginga viser tydelig at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig. Dersom vi klarer å få en varig effekt ut av arbeidet med effektivisering og kostnadsreduksjoner, er jeg trygg på at det vil bli skapt store verdier og lønnsomme arbeidsplasser i leverandørindustrien over hele landet i lang tid framover, sa olje- og energiminister Terje Søviknes.

Trestakk bygges utSøviknes offentliggjorde også at Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift av olje- og gassfeltet Trestakk i Norskehavet. Forventa investeringer i utbygginga er om lag 5,5 milliarder kroner.
– Utbygging av nye felt som Trestakk skaper stor aktivitet i leverandørindustrien. For å kunne ha nye felt å bygge ut, er vi helt avhengige av en aktiv letepolitikk. Derfor har regjeringa nettopp sendt ut forslag til blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde på høring, fortsatte ministeren.
-Ved å tildele nye areal legger vi grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i denne næringa også på lang sikt, sa olje- og energiminister Terje Søviknes.