Fornyelse av VA-nett i norske kommuner: Utviklingen går feil vei.

Til tross for mye informasjon og oppmerksomhet rundt elendige vann- og avløpsledninger, går fornyelsestakten ned i norske kommuner. Også nye anlegg er av dårlig kvalitet.
Av Odd Borgestrand 5. september 2018
Rørfornying vannledning Olimb

Bildet: Behovet for å fornye gamle VA-ledninger, som denne vannledningen, bare øker. Dessverre går det for sakte i norske kommuner. Foto: Odd Borgestrand.

NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2018: Norske kommuner er langt unna det nasjonale målet om en ledningsfornyelse på 1,2 prosent årlig på vann og 1,0 prosent på avløp. Det viser tilstandsvurderingen av kommunale vann- og avløpstjenester fra Norsk Vann, som presenteres under årskonferansen i Tromsø denne uka.

Tall fra SSB rapporterer en fornyingstakt på vann på 0,66, og 0,61 for avløp på nasjonalt nivå som gjennomsnitt for de siste tre årene. Kommuner som deltar i prosjektet «bedreVANN» i regi av Norsk Vann oppnådde 0,84 i fornyelsestakt på vann og 0,81 på avløp.

Nedgang tross påtrykk
-Fornyelse av vannledninger viser faktisk en nedgang på nasjonalt nivå fra 2016 til 2017, og dette er både overraskende og bekymringsfullt, sier direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen.
-Det har vært mye informasjon, veiledning og påtrykk fra Norsk Vann, myndighetene og andre bransjeorganisasjoner og aktører for å få opp fornyelsestakten. Jeg er overrasket over at fornyingstakten er gått ned fra 2016 til 2017 for vannledninger. Forutsatt at tallene fra SSB er riktig, ønsker vi å få tilbakemelding fra kommuner om hvor proppen sitter, sier Toril Hofshagen videre.

-Alle er jo enige om at vi må få opp takten, men likevel skjer det ikke i mange nok kommuner. Det er tydelig at planer rundt om i landet ikke blir realisert i så sterk grad at det gir bedre utslag på statistikkene. Derfor må vi som bransje ta en debatt for å få klarhet i hvor hindrene ligger.

LES OGSÅ: Rørfornying lønner seg i kampen mot vannlekkasjer

Prosjekterende blir flaskehals
Leder i Rørinspeksjon Norge og markedssjef i Olimb, Peer-Christian Nordby, mener et av svarene på manglende framdrift innen ledningsfornyelse ligger hos de prosjekterende. Det er mange som har som sin oppgave å velge hva som skal fornyes, og sikre at de ledningsstrekkene som er i dårligst forfatning også blir fornyet først.
-Jeg mener det er kapasitet blant RIN-medlemmer å hjelpe ledningseiere med kontroll og inspeksjon av ledningsstrekk og kummer, slik at fornyingen skjer i riktig rekkefølge ute i den enkelte kommune.

Som ansatt i et entreprenørselskap mener han entreprenørbransjen og NoDig-bransjen spesielt tilpasser seg markedets behov. Dermed er det ikke entreprenørene som er flaskehalsen når det gjelder ledningsfornyelse i Norge, mener Nordby.
-Det er imidlertid ingen entreprenør som investerer i utstyr og mannskap uten at oppdragene kommer. Det opereres med et investeringsbehov frem til 2040 på 236 milliarder kroner på det norske ledningsnettet, men investeringene er svært begrenset i forhold til behovet. Dermed kan heller ikke entreprenørene rigge seg for behov som ikke legges ut på anbud, sier Nordby.

For mange feil på nyanlegg
Han mener også norsk vannbransje må ta tak i alle feilene på nyanlegg, slik at nytt ledningsnett fungerer etter sin hensikt.
-Vi i RIN har satt fokus på bedre kontroll på nyanlegg, og vi er egentlig skremt over hvor dårlig kvalitet det er på en del nyanlegg i dag, sier Nordby. Han mener uavhengig tredjepartskontroll kan være med å sikre bedre kvalitet og at nye anlegg kan holde i 100 år, slik målsettingen er i norsk vannbransje.

Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og leder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby
Bildet: Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen og leder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby, er enig om at hele bransjen må løfte sammen for å sikre en raskere utbedring av det norske ledningsnettet. Foto: Odd Borgestrand

En tikkende bombe
-Det norske ledningsnettet er en tikkende bombe, og det er mange små kommuner i dette landet som har ansvar for sine vann- og avløpsledninger. For vår bransje hadde det vært en fordel om flere kommuner ble slått sammen, slik at vi hadde fått større enheter med sterkere gjennomslagskraft. Dessverre sliter norsk vannbransje også med mannskapsmangel på alle nivåer. Skal vi klare dette løftet må hele bransjen løfte sammen, og vi må ha fokus på alle nivåer. Alle som bygger norsk infrastruktur har et ansvar om å komme i gang, sier Nordby.