Fokus på gravefrie metoder og lekkasjesøk

15.08.13: NoDig metodene er et teknologisk framskritt for norsk ledningsnett, men det kan være vanskelig å gjennomføre lekkasjesøk der det er gått over til annet materiell.
Av Odd Borgestrand 15. august 2013

NoDig metodene er et teknologisk framskritt for norsk ledningsnett, men det kan være vanskelig å gjennomføre lekkasjesøk der det er gått over til annet materiell. Det kom fram under fagdagene til Rørinspeksjon Norge i Stavern i dag.

Leder av faggruppa for spyling, rørinspeksjon og stikkledninger, Peer-Christian Nordby fraOlimb Rørfornying AS, besøkte sine kolleger i faggruppa for lekkasjekontroll og trasèsøk for å informere om gamle og nye metoder i NoDig og hvordan disse metodene påvirker lekkasjesøk i forbindelse med nettopp store og små lekkasjer.

Leder i faggruppa for lekkasjekontroll og trasèsøk, Arnt Olav Holm, legger ikke skjul på at NoDig har medført økte problemer med å få signaler fra VA-nettet.

-Rørfornying handler om levetidsforlengelse av eksisterende rør, og det at vi har fokus på hvor vi avslutter er noe vi må ta med oss videre. Gravefrie metoder er i rørsammenheng forholdsvis nytt. Det er en kontinuerlig produktutvikling, og vi har fortsatt en lang vei å gå i skjæringspunktet mellom lekkasjelytting og levetidsforlengelse, sier Nordby.

Han er glad for de muligheter flere kommuner har gitt rørinspektører og rørfornyere ved å opprette øvingsfelt.  Vi vet at entreprenører innen NoDig kan gjøre jobben for lekkasjelyttere vanskelig, men derfor er det så viktig med dialog slik at vi sammen kan tilrettelegge for best mulig lekkasjesøikning, sier de to RIN-aktivitistene.

Holm mener dagens hydrofon om kort tid bli erstattet med mikrofon i vannstrømmen fram til et lekkpunkt.

-Det verste for oss er skader som er skjedd under trekking. Vi får ikke stengt av fordi vi mangler sluser, og vi må bli flinkere til å foreta trykkprøving.   Dette kommer på dagsorden blant annet på grunn av RIN-prosjektet om kumsikkerhet og kvalitet. Der har vi beskrevet utfordringer vi må forholde oss til med, forklarer Holm.

RIN har kvalifikasjoner i sin forening, men må også ut til ledningseierne. Dette handler om flere kummer og ekstra kostnader.

-Jeg ser på dette fagtreffet at det er mye spennende informasjon vi kan tilegne oss på slike fagdager. Jeg skulle gjerne vært med på alle fagtreffene, sier Nordby, som også deltar på standen som Olilmb har etablert inne på det idylliske konferanseområdet til Politihøgskolen i Stavern.