Fagtreff tunnelering mandag 26. november, Sarpsborgveien RV111/Kilevoldveien

Olimb Anlegg gjennomfører i disse dager en tunnelering for fremføring av et nytt overvannsrør i dimensjon Dy2400mm under Sarpsborgveien RV111. Interesserte som jobber med vei, vann og avløp er velkomne til anleggsstedet mandag 26. november for å se og lære om metoden.
Av Irene Fossen 21. november 2018
Olimb Anlegg inviterer til fagtreff tunnelering mandag 26. november

Som underentreprenør for Nicolaysen Anlegg og Transport i et prosjekt for Statens Vegvesen, utfører Olimb Anlegg en tunnelering for fremføring av et nytt overvannsrør i dimensjon Dy2400mm som en del av Gretnesbekken under Sarpsborgveien 111/Kilevoldveien.

Fagtreff på anleggsstedet man. 26.11 (09-12)

Vi inviterer interesserte som jobber med vei, vann og avløp til et fagtreff på anleggsstedet. Vi viser og forklarer tunnelering som NoDig-metode generelt og som valgt løsning i dette konkrete prosjektet.

Spesifikasjoner i dette prosjektet
• Ytre diameter: 2400mm
• Indre diameter: 2000mm
• Lengde: 100 meter
• Grunnforhold: Leire (noe kvikk) i et bekkedrag ut til Glomma

Når fagtreffet finner sted, vil maskinen ha presset seg gjennom ca 85 av 100 meter. Fra pressegropa vil dere overvære fremgangsmåte på nært hold.
Her kan du lese mer om tunnelering.

PRAKTISK INFO 
Når: Mandag 26. november fra kl 09 til 12 (cirka)
Hvor: Gretnesbekken, Sarpsborgveien RV111/Kilevoldveien
Oppmøte/parkering: Kilevold lokale, Kilevoldveien 34, 1659 Torp
Bekledning etter HMS-reglement for anlegg: Hjelm, vernesko, synlighetstøy. Vi gjør spesielt oppmerksom på at grunnforholdene på anleggsstedet er leire. Ta hensyn til dette ved valg av skotøy.

PROGRAM
• Teknisk gjennomgang av prosjekt.
• Orientering om metodens muligheter.
• Spørsmål og svar.
• Vi avslutter med en samling og enkel lunsjservering i Kilevold lokale.

PÅMELDING
Påmelding på e-post til irene.fossen@olimb.no

>> Last ned invitasjon (pdf)

 

Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av store rør
Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av store rør, uten behov for å grave en grøft. Rørene etableres fra pressegrop og skyves inn i massene ved hjelp av store hydrauliske sylindere.