Etterlyser rådgivende ingeniører

KORSØR, Mona Sprenger: Rådgivende ingeniører og utførende entreprenører burde kjent sin besøkelsestid på Nordisk vannskadeseminar, mener Frode Berntzen i Olimb Rørfornying AS.
Av Odd Borgestrand 30. august 2017

Bildet: Frode Berntzen i Olimb Rørfornying AS mener at kunnskapen i dag blir pulverisert og når ikke ned til de som skal drive tilsyn. Foto: Mona Sprenger.

 I disse dager er vannbransjen samlet på Nordisk vannskadeseminar i Korsør i Danmark. Siden 1997 har de årlig arrangert nordiske vannskadeseminar med godt over 100 deltakere. Dette er andre gang salgssjefen for prosjektbygg i Olimb deltar på seminaret og han reagerer på at rådgivende ingeniørene, takstmenn og de utførende entreprenørene er fraværende.

De glimrer med sitt fravær. Her er forsikringsbransjen, en del av fra leverandør bransjen og så er forskningsmiljøene godt representert. De som faktisk kan bidra til og redusere våtromsskadene er fraværende, sier Berntzen.

Må fokusere på løsningene
SINTEF Byggforsk har vært en del av Nordisk vannskadegruppe siden 80-tallet. Gruppen ble etablert i forlengelsen av Nordiska Byggforskningsintititens Samarbetsgrupp (NBS) som skulle forske på årsak til vannskader, med hovedformål om å redusere antallet vannskader.
Alle er fullstendig klar over problemene, men ingen snakker om løsningene. Hvordan skal vi nå ut med kompetansen hvis vi ikke når ut til de som kan gjøre noe med problemene, sier Berntzen. Han viser til at antallet vannskader fortsetter å øke.

Dobling av skadetallene
De siste 25 årene har det ifølge SINTEF vært en dobling av skadetallene. I 2015 ble det registrert 75 724 vannskader. Regner vi med lekkasjer i våtrom som ikke dekkes av forsikringen, ender vi på ca. 100 000 skader.
–Hvis vi sammenligner gammel og ny byggteknikk, så ser vi at det på 1920-tallet ble oppført fantastiske bygninger som snart er 100 år og som fortsatt er tette. På denne tiden fantes det ikke krav til dokumentasjon. I dag skal alt dokumenteres og aldri før har det vært så mange krav, men aldri før har vi hatt så mange skader. Samsvaret mellom dokumentasjon og kvalitet er rett og slett ikke tilstede, sier Berntzen.

Bukken og havresekken
Han understreker at det er viktig at forskningsmiljøene når ut med kunnskapene til de utførende.
– I dag blir kunnskapen pulverisert og når ikke ned til de som skal drive tilsyn. Det er slett ikke alle som vet hvordan de skal drive tilsyn og da ender vi raskt opp med ”bukken og havresekken”, mener Berntzen.