Enklere og smartere i Stavanger

Enklere og smartere er hovedtemaet for årets Modifikasjonskonferanse i Stavanger. Konferansen arrangeres 15. og 16.mars.Olimb Offshore deltar også i år på en konferanse selskapet mener er svært viktig.
Av Odd Borgestrand 13. mars 2017

Bildet: Med en innvendig ledningsfornyelse med Olimb Offshore produkter kan vi fordoble levetiden, sier Peer-Christian Nordby. Han er overbevist om at dette budskapet blir tatt vel imot i Stavanger i den situasjonen norsk oljeindustri nå befinner seg i.

Det er ikke Olimb som har valgt tema for årets konferanse, men det passer som hånd i hanske i forhold til det budskapet Olimb har forfektet de siste årene. Olimbs representanter blir daglig leder for Olimb Offshore, Peer-Christian Nordby og driftsleder for utvikling, Rolf Dalby.

Voldsom endring
Oljeindustrien er i voldsom endring. Jakten på kosteffektive løsninger tvinger frem forenkling og standardisering, der operatørene søker de billigste og beste alternativer, og her mener Olimb Offshore at deres fornyingsmetoder

Forlenger levetiden
-Alle offshore-installasjoner har en estimert levetid.  Rør på de fleste plattformer har en begrenset levetid, men det viser seg at svært få av rørene vil stå levetiden ut på grunn av korrosjon. Med en innvendig ledningsfornyelse med Olimb Offshore produkter kan vi fordoble levetiden, sier Peer-Christian Nordby. Han er overbevist om at dette budskapet blir tatt vel imot i Stavanger i den situasjonen norsk oljeindustri nå befinner seg i.
-Når bransjen nå gjennomgår store omveltninger mener vi tiden er inne for de rimelige og smarte løsningene.  Vi vet at korrosjonen fortsetter selv om aktiviteten reduseres. Vi kan dokumentere at en vellykket rørfornying også er en god økonomisk investering. Hovedmålet for de brukte metodene er å stoppe videre korrosjon av det eksisterende røret, men det kan også gi begrenset strukturell støtte til røret. Det handler derfor også om å forhindre utlekking og videre korrosjon, forklarer Rolf Dalby.

Utfordringer
Arrangørene av årets konferanse mener tradisjonelle V&M kontrakter utfordres av konkurranseavtaler og kampanjevedlikehold. Spesialistene får oppdrag direkte knyttet til deres egne standardprodukter, løsninger og dokumentasjon. Man ser på bedre samhandling mellom operatør, hovedleverandør og spesialister, og viljen til å utfordre vedtatte sannheter og arbeidsformer synes avgjort til stede, heter det i programomtalen.

Nettverk
Kombinasjonen faglig innhold og sosialt samvær er viktig for å gjøre forretninger i Norge. Derfor er nettverksbygging en viktig del av konferansen.
Modifikasjonskonferansen arrangeres for 20. gang i 2017 og for første gang på Clarion Hotel Energy i Stavanger 15. og 16. mars 2017. En rekke eksperter stiller som foredragsholdere, og programmet for konferansen finner du her:MOD2017-Program-per-16.02.17