Dyktige medarbeidere har bygget merkevare i 60 år

Olimb har gjennom 60 år bygget en meget sterk merkevare i Skandinavia. Merkevarebyggingen vil fortsette, og den nye alliansen med danske Per Aarsleff AS vil være med å utvikle selskapet videre og dermed også sikre arbeidsplassene, mener brødrene Tor-Erik og Øystein Olimb.
Av Odd Borgestrand 16. september 2017

Bildet: En stor del av medarbeiderne i Olimb sammen med sine respektive samlet til hyggelige fritidsaktiviteter på Beitostølen lørdag formiddag.

I jubileumsboka på nærmere 200 sider, som ble overrakt samtlige medarbeidere i forbindelse med jubileumsmarkeringen for ansatte på Beitostølen denne helga,  kommer det fram at store entreprenørselskaper har banket på døra hos brødrene Olimb ved flere anledninger.
Olimb-brødrene har ikke vært opptatt av rask profitt. Deres fokus har vært å bygge en god og trygg arbeidsplass for sine medarbeidere og være en solid partner for sine kunder og forretningsforbindelser i et langsiktig perspektiv.

Olimbs jubileumsbok ble "sluppet" under jubileumsmarkeringen for de ansatte på Beitostølen lørdag.
Olimbs jubileumsbok ble «sluppet» under jubileumsmarkeringen for de ansatte på Beitostølen lørdag.

Da Per Aarsleff meldte sin interesse for rørfornyingsdelen av konsernet mente Olimb-brødrene at tiden var inne for å vurdere en «koalisjon».  Per Aarsleff har en sterk merkevare og er et stort konsern innen infrastruktur. Olimb Anlegg er ikke en del av avtalen mellom de to selskapene.

I pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med oppkjøpet ble det understreket at «overtagelsen skjer som et ledd i et naturlig generasjonsskifte, der fokus har vært å beholde Olimb sine sterke verdier og holde fast ved ambisjonene om å være det ledende selskapet i Norge innen  gravefri rørfornying, best kjent som NoDig.»

 -Med vår kjennskap til Aarsleff, er dette en optimal løsning for å sikre en fortsatt utvikling og vekst for vårt konsern. Samtidig er jeg overbevist om at dette også blir en trygg og god løsning for våre om lag 120 medarbeidere, sier daglig leder i Olimb, Tor-Erik Olimb.

Gode muligheter i Norge
Aarsleff og Olimb kjenner hverandre fra tidligere samarbeid, og begge selskaper har siden 1970 årene vært sterke bidragsytere i den teknologiske utviklingen innen gravefri rørfornying i Norden og Nord-Europa.
Olimb vil fortsette sin aktivitet under eget navn og med sin nåværende ledelse. Samtlige ansatte er også sikret fortsatt arbeid i rørfornyingsselskapet som nå får dansk aksjemajoritet, men fortsatt norsk ledelse.
-Skal vi være markedsleder må vi videreutvikle våre produkter og tjenester i takt med det markedet krever av oss. Vi skal dessuten være våkne for hva som skjer innen teknologisk utvikling og selv være en del av denne utviklingen. Sammen med Aarsleff har vi de beste forutsetninger for fortsatt å være et lokomotiv i Skandinavia, mener Tor-Erik og Øystein Olimb.

Utfordringer
Vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder fornyelse av vannledningsnettet, og vi ser også spennende muligheter for fornying av fjernvarme-nettet. Vi skal også tilby våre tjenester innen offshore i årene som kommer. Det er et skrikende behov for levetidsforlengelse av rør på plattformer og ledningsstrekk mellom plattformer, og her bør operatørene til havs og på land virkelig sette seg inn i den løsningen vi kan tilby. I tøffe økonomiske tider for norsk olje- og gassindustri har vi utvilsomt spennende produkter, mener Olimb-brødrene.
Olimb Rørfornying har vokst sterkt de siste årene, og oppdragsmengden vil trolig fortsatt holde seg på et høyt nivå. Her er det viktig at vi sikrer god kompetanse blant våre operatører. Vi må selv stå for utdannelsen av våre medarbeidere. Det er fortsatt ikke mulig å skaffe seg en formell utdannelse med fagbrev innen rørfornying. Vår strategi er at vi skal gjøre en solid jobb på de prosjektene vi vinner, men ikke nødvendigvis kjempe om alle prosjekter som dukker opp. De visittkortene vi legger igjen skal være preget av solid håndverk, slår Tor-Erik og Øystein Olimb fast.

-Olimb Anlegg
vil konsentrere seg om de oppgavene selskapet har i dag. Vi skal hele tiden jobbe med kompetanse og være oppdatert i maskinparken. Samtidig er det viktig at alle som jobber i selskapet vårt skal ha tro på produktene vi leverer og samtidig skal vi ha det trivelig på jobben, mener Øystein Olimb.
-Vi har krevende masser å forholde oss til, fra den bløteste kvikkleira til den harde granitten. Vi har tilegnet oss mye kunnskap om de geotekniske forholdene og vi mener vi er dyktig på dette området, sier Tor-Erik.

-Vi er godt rigget for de fleste oppdrag innen NoDig, og det er jo de gravefrie metodene som er morsomt å jobbe med. Derfor skal vi fortsatt være et NoDig selskap. Nå mikrotunnelerer vi opp til 2000 mm og vi borer i alle aktuelle dimensjoner. I tillegg har vi øket kompetansen på eget verksted, og det vil vi ha et sterkt fokus på framover også. Det er viktig at gode ideer blir realisert, og jeg er glad for at vi nå har flere svært dyktige smeder som gjør en uvurderlig jobb for oss, fortsetter Øystein.

nytt adminbygg olimbNybygg kommer
I jubileumsåret starter byggingen av et nytt og etterlengtet administrasjonsbygg på 600 kvadratmeter i massivtre. Dermed blir medarbeiderne i Råde samlet på et sted med adresse Sarpsborgveien 115, et steinkast fra E-6, som går gjennom kommunen. Når administrasjonsbygget er tatt i bruk høsten 2018 kommer neste byggetrinn med et nytt lagerbygg på om lag 1.500 kvadratmeter. Disse planene ligger fast også etter at Aarsleff er kommet inn som hovedaksjonær.
Jobben blir fortsatt å investere hver eneste dag i et godt arbeidsmiljø for å holde merkevaren i hevd. Det er våre 120 medarbeidere som er den viktigste beholdningen, slår Tor-Erik og Øystein fast.