Derfor er Vanndagene viktig på Vestlandet

21.09.16: Daglig leder for Driftsassistansen i Hordaland, Arne Bergo, vil ikke ta æren for at Vanndagene på Vestlandet år etter år samler rundt 400 deltakere og et 70-talls utstillere. Han har et støtteapparat i styre og administrasjon som gjør det mulig å sikre kvalitet både faglig og sosialt. Olimb er blant årets utstillere.
Av Odd Borgestrand 4. november 2016

21.09.16: Daglig leder for Driftsassistansen i Hordaland, Arne Bergo, vil ikke ta æren for at Vanndagene på Vestlandet år etter år samler rundt 400 deltakere og et 70-talls utstillere. Han har et støtteapparat i styre og administrasjon som gjør det mulig å sikre kvalitet både faglig og sosialt. Olimb er blant årets utstillere.

Det årlige vannbransjetreffet i Haugesund er først og fremst driftspersonalets samling, men her er også fagsjefene i de totalt 32 medlemskommunene like velkommen, understreker daglig leder Arne Bergo overfor VVS aktuelt.

Formålet med Vanndagene
på Vestlandet er å skape en solid VA-faglig møteplass for hele VA-bransjen på Vestlandet. En plass der ingeniører, fagarbeidere, planleggere, utførere, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private firmaer skal føle at de bare må være til stede, sier Bergo ved innledningen til årets treff.

-Her skal deltakerne få faglig påfyll gjennom interessante seminarer, faglig utveksling med gode kolleger og nyttig informasjon om produkter og nyheter fra et bredt utvalg av utstillere. Her skal også utstillerne få treffe mange av Vestlandets viktigste innkjøpere innen VA.

Sosial møteplass
Når deltakere overfor VVS aktuelt mener at den faglige biten vektes med 30 prosent, mens den sosiale møteplassen og utstillingsområdene utgjør 70 prosent, så har ikke Bergo problemer med å si seg enig.
-Utveksling av erfaringer er en svært viktig del av dette arrangementet, og mye av denne utvekslingen foregår i «friminutten» og blant utstillerne, forklarer han.
Utstillerne er svært viktig for DIHVA og for Vanndagene. Gjennom de inntektene som messa generer kan DIHVA drive faglig veiledning og utviklingsarbeid. Vanndagene er dermed både et faglig og et kommersielt arrangement, mener Bergo.  DIHVA betaler ikke ut utbytte til sine eierkommuner. Her drives det etter selvkostprinsippet, og det betyr at inntektene blant annet fra Vanndagene er avgjørende for omfanget av den faglige aktiviteten resten av året.

Vanndagene er viktig
fordi dette arrangementet samler de fleste som arbeider i bransjen. Mange kommuner stiller med store delegasjoner, og det gir en verdi spesielt for praktikerne.
-Vi legger vekt på at disse dagene skal være en samling for alle ledd i en kommunal vannbransje-organisasjon. Dermed får vi et forum som favner hele bransjen, mener Bergo. Han tror dette er et av suksesskriteriene for Vanndagene på Vestlandet.

Oppgaver for hele Vestlandet
Uavhengig av den kommende kommunestrukturen vil DIHVA ha sentrale oppgaver, mener Bergo.
-Vi løser oppgaver for hele Vestlandet under ett. Det er nødvendig med samarbeid enten kommunen er liten eller stor. Det er ikke størrelsen det kommer an på, men den enkelte kommunes behov, mener Bergo.
Et eksempel er hvordan man skal forholde seg til vann- og avløpsnormene. Her er det felles utfordringer, enten kommunen er liten eller stor.

Kompetansesenter for vannbransjen
Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.
DIHVA er et interkommunalt selskap og eies av 30 kommuner. I tillegg er Odda og Haugesund kommuner medlemmer. Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.
-Samarbeidsviljen i DIHVA er god, og selskapet er gode på de fleste vannrelaterte fagfeltene, mener daglig leder Arne Bergo.

Olimb på plass
Olimb har fått en god markedsplass rett utenfor konferansesalen i år. Her står Olimbs  Erik Rustad og John M. Ludvigsen klar for faglig prat.
-Dette er en viktig og interessant møteplass, sier de to, som er godt fornøyd med besøk på standen den første dagen.

DIHVA-prisen 2016
gikk til Ståle Hauge fra Haugesund kommune. Ståle Hauge er driftsleder i Årabrot RA. I begrunnelsen ble det blant annet nevnt at han over lang tid har samarbeidet med DIHVA om å etablere akkreditert prøvetaking i Årabrot RA, og at dette ble oppnådd tidligere i år.