CC Sibbern går fra borde i Olimb Group

Konsernsjef Carl Christian Sibbern fratrer sin stilling i Olimb Group fra årsskiftet. Det er klart etter et styreseminar der det kom fram at konsernsjef og styre har ulike syn på strategivalg og mål for konsernet.
Av Odd Borgestrand 20. november 2016

Konsernsjef Carl Christian Sibbern fratrer sin stilling i Olimb Group fra årsskiftet. Det er klart etter et styreseminar der det kom fram at konsernsjef og styre har ulike syn på strategivalg og mål for konsernet.

Hovedaksjonær, styreleder og daglig leder i Olimb Anlegg AS, Tor-Erik Olimb, overtar inntil videre alle Sibberns funksjoner i konsernet.Tor-Erik Olimb opplyser at partene er enig fratredelse fra årsskiftet. Olimb mener Carl Christian Sibbern gjennom ni år har vært med å utvikle konsernet, og takker for den innsatsen han har lagt ned. Han ønsker også CC lykke til videre.

Vennskapelig skilsmisse
Carl Christian Sibbern på sin side takker aksjonærer, styret og kollegaer for en lærerik og givende periode.
-Dette er en vennskapelig og gjennomtenkt skilsmisse, sier han i en kommentar.

Olimb-styret ønsker å gå for en periode med konsolidering og fokus på de eksisterende markeder og virksomheter, mens jeg med ønsket å gå for en videre ekspandering. Med ulike strategier var dette derfor et naturlig valg, sier CC Sibbern.

-Olimb-konsernet leverte i fjor tidenes beste resultat, og pila peker den rette veien også for 2016. Det er mye spennende på gang for Olimb. Dette har jeg vært med å legge til rette for, og jeg tror firmaet fortsatt vil spille en svært sentral rolle i norsk vannbransje. Ordrereservene er gode, og da ligger alt til rette for fortsatt gode resultater, sier CC Sibbern, som nå går i tenkeboksen i forhold til veien videre.