Lurt å bry seg om rørene

Å bytte rør er noe av det mest omfattende arbeid som gjøres i et hus, og det finnes flere grunner til at rørfornying blir nødvendig.
Av Odd Borgestrand 23. desember 2011

For stammer og grenrør kan det være materialsvakhet, normal foreldelse, bevegelser i hus og/eller fundament, bygg- og anleggsvirksomhet eller gjentatt åpning av tette rør ved spyling, staking og/eller kjemiske avløpsåpnere.
For bunnledninger

under hus og hage og ut til kommunalt nett, er grunnen oftest materialsvakhet pga elde, frostsprengning/tele, anleggsvirksomhet som har foregått over rørene eller røtter som har vokst inn eller sprengt hull/laget sprekker.

Vi samarbeider med rørleggerbedrifter, maskinentreprenører, boligbyggelag, eiendomsselskaper, forsikringsselskaper og konsulentfirmaer, for å nevne noen. Den nye norske byggenormen krever en Teknisk Godkjenning (TG) av alt monteringsarbeid innvendig i bygg. Dette er til kundens beste, og krever økt ansvar og kompetanse fra alle håndverksbedriftene.

Rengjøring og rensing av rør

Før man kan gjennomføre en tilstandsrapport eller rørfornying, må rørene spyles innvendig. Dette er fort gjort men krever tilkomst i hus eller leilighet. Beboerne blir kun berørt ved at vannet stenges når rengjøring pågår.Det er imidlertid viktig å vite at rensing av rørene er en mer omstendelig prosess. Dette påbegynnes når man har bestemt seg for rørfornyingsmetode.

Innvendig kamerainspeksjon av rørene.

Når rørene er spylt rene på innsiden, kan filming gjennomføres (alle, eller ved stikkprøver). Kamerainspeksjonen gir oss mulighet til å beregne lengder, rørtrasè, dimensjon, skader o.s.v. Filmen brukes for vurdering av rørfornyingsmetode og som dokumentasjon før og etter utførelse.

Rørfornying

Vi kan fornye rør hele veien fra vasken på kjøkkenet, fra WC og sluket på badet, gjennom hele huset, under hus og hage og helt til kommunens renseanlegg. Det er viktig å merke seg at rørfornying ikke er EN metode. Det finnes flere produkter og metoder for rørfornying. Det er svært sjelden, vi kan driste oss til å si aldri, slik at ett produkt er beste løsning i et helt rørledningsnett. Det er dessuten ofte slik at tradisjonell utskifting av rør blir beste og rimeligste løsning på deler av utbedringen.

Vi søker å tilby kundene våre den beste totalløsningen, noe annet skulle sende oss rett i avløpet, eller spyle oss ut med badevannet, for å bruke kjente ordtak.