Boring, tunnellering og rørpressing

Helt fra selskapets spede begynnelse har Olimb ligget i front med metoder, utstyr og produkter som reduserer behovet for å grave, i dag kalt NoDig-metoder.
Dette er i dag ekspertisen til Olimb Anlegg AS: Lage hull og traséer for nye rør der graving ikke er mulig eller ønskelig.

Styrt boring

Styrt boring

Retningsstyrt boring i løsmasser gjør det mulig å etablere nye rør der graving ikke er ønskelig.

Hammerboring

Hammerboring

Her kan nye rør etableres i kombinasjonsmasser, morene og fjell uten å grave eller sprenge.

Fjellboring

Fjellboring

Horisontalboring er et skånsomt alternativ til sprenging når nye ledninger fremføres i fjell.

Tunellering

Tunellering

Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av rør i store dimensjoner uten å grave.

Rørpressing

Rørpressing

Stålrør i større dimensjoner blir presset inn i grunnen, som et alternativ til graving.

Eksempler på oppdrag utført av Olimb Anlegg